Урядовий
портал

Українська   
English   
14:54, неділя, 01 жовтня 2006Міністерство аграрної політики України 
Головна / Галузі АПК / Тваринництво / Аграрна наука - виробництву

Аграрна наука - виробництву

20.11.2005 13:51


        Науково технічні програми УААН за 1998 р.
        Система управління молочним скотарством ОРСЕК
        Асканійський тип української м’ясної породи свиней
        М’ясо-яєчний крос курей БОРКИ-117
        Холодостійкий короп
        Вакцина проти американського гнильцю бджіл
        Українська верхова порода коней
        Високопродуктивний крос яєчних курей
        Хворобостійкий короп
        Харківська біотехнологія асептичного одержання,  кріоконсервації, зберігання та використання сперми бугаїв-плідників.
        Вакцина проти хвороби АУЄСКИ
        Поліський тип української чорно-рябої молочної породи худоби
        Технологія та обладнання для примусової відгодівлі водоплавної птиці
        Технологія утримання бджолиних сімей в осінньо-зимовий період
        Комп'ютерна система визначення племінної цінності бугаїв молочних порід
        Набір вітчизняних препаратів для експрес-діагностики класичної чуми свиней


Перелік науково технічних програм УААН, що виконуються в 1998 році науковими установами Відділення тваринництва, ветеринарної медицини і переробки продукції УААН

1. НТП "Розведення і генетики тварин" (Ін-т розведення і генетики тварин)

2. НТП "Рибництво" (Ін-т рибного господарства)

3. НТП "Бджільництво" (Ін-т бджільництва)

4. НТП "Технології в молочному і м'ясному скотарстві" (Ін-т тваринництва)

5. НТП "Вівчарство" (Ін-т ТСР "Асканія-Нова")

6. НТП "Конярство" (Ін-т тваринництва)

7. НТП "Хутрове звірівництво" (Ін-т тваринництва)

8. НТП "Шовківництво" (Ін-т шовківництва)

9. НТП "Годівля с.г. тварин" (Ін-т тваринництва)

10. НТП "Фізіологічний статус с.г. тварин" (Ін-т землеробства і біології тварин)

11. НТП "Свинарство" (Ін-т свинарства)

12. НТП "Птахівництво" (Ін-т птахівництва)

13. НТП "Ветеринарне забезпечення" (Ін-т експериментальної і клінічної ветеринарної медицини)

14. НТП "Переробка молока і м'яса" (Технологічний ін-т молока і м'яса)

На початок сторінки

 

 

Системауправління молочним скотарством ОРСЕК
“Орсек-ПП” (СУМС “Орсек-ПП”)

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МОЛОЧНИМ СКОТАРСТВОМ “ОРСЕК” (СУМС “ОРСЕК”)

 Пакет програм СУМС “ Орсек” призначений для оперативного управління виробничим і селекційним процесами в молочному стаді корів. “Орсек”-це автоматизована селекція з викорис-танням новітніх методів оцінки, відбору і підбору тварин, ефективне відтворення стада і підвищення його продуктивності. В кінцевому підсумку - це прогрес, що вартий Ваших витрат!

 Система гарантовано забезпечує:

 1. Оригінальний, зручний і простий увід даних з автоматизованим, максимально можливим контролем як в індивідуальному, так і в груповому режимах.
 2. Оперативний вихід на будь-яку інформацію про тварину за допомогою системи меню або функціональних клавіш.
 3. Поєднання режимів перегляду, уводу, коректування, видалення і друку даних при роботі з будь-якою екранною формою.
 4. Автоматизований розподіл тварин за групами використання і призначення.
 5. Загальну оцінку тварин за продуктивністю та відтворювальною здатністю.
 6. Автоматизоване формування родоводів для тварин з визначенням породи, породності, лінії, родини, кровності та присвоєння кличок молодняку.
 7. Формування звітів про продуктивність та відтворювальну здатність тварин на будь-яку дату року по доярках, фермах, господарству.
 8. Автоматизоване проведення бонітування тварин.
 9. Одержання інформації про тварин за допомогою гнучкої системи запитів користувача.
 10. Прогноз очікованої продуктивності корів за поточну лактацію.
 11. Прогноз удоїв на фуражну корову по групах корів.
 12. Автоматизовану видачу форм контролю за осіменінням, отеленням, запуском, продуктивністю, оцінкою екстер’єру і властивостями вимені корів.
 13. Автоматизоване формування і друк карточки племінної корови і племсвідоцтва.
 14. Оцінку бугаїв за якістю потомства.
 15. Групування корів за генеалогією.
 16. Формування планів підбору тварин.
 17. Широкі сервісні функції.

Існують чотири особливості, що відрізняють СУМС “Орсек”:

 • простота і зручність в роботі;
 • великі можливості;
 • ефективність;
 • надійність.

Cистема управління молочним скотарством “Орсек” - це постійне удосконалення, збільшення можливостей, втілення побажань замовника, навчання, зворотній зв’язок.

Впроваджена і надійно функціонує в 62 господарствах України

За довідками звертатися:
252041, Київ - 41, вул. Героїв Оборони 15, уч. Корп. 3, к. 111
(044) 267-8433, 267-8606

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МОЛОЧНИМ СКОТАРСТВОМ “Орсек-ПП” (СУМС “Орсек-ПП”)

Пакет програм СУМС “Орсек-ПП” призначений для оперативного управління селекційним процесом серед бугаїв на племпідприємстві. “Орсек-ПП” - це автоматизована селекція з використанням новітніх методів оцінки, відбору і підбору тварин, ефективне відтворення стад і підвищення їх продуктивності. В кінцевому підсумку - це прогрес, що вартий Ваших витрат!

Система гарантовано забезпечує:

 1. Оригінальний, зручний і простий увід даних з автоматизованим, максимально можливим контролем як в індивідуальному, так і в груповому режимах.
 2. Оперативний вихід на будь-яку інформацію про бугая за допомогою системи меню або функціональних клавіш.
 3. Поєднання режимів перегляду, уводу, коректування, видалення і друку даних при роботі з будь-якою екранною формою.
 4. Автоматизований розподіл тварин за групами використання і призначення.
 5. Комплексну оцінку бугаїв за походженням, типом, спермопродуктивністю і відтво-рювальною здатністю.
 6. Автоматизоване формування родоводів для бугаїв із визначенням породи, породності, лінії, родини, кровності.
 7. Формування звітів про спермопродуктивність і відтворювальну здатність бугаїв, оборот їх спермопродукції, результати випробування за власною продуктивністю та за потомством на будь-яку дату року .
 8. Автоматизоване проведення бонітування бугаїв.
 9. Одержання інформації про тварин за допомогою гнучкої системи запитів користувача.
 10. Автоматизовану видачу форм контролю за спермопродуктивністю, оцінкою екстер’єру і випробуванням бугаїв.
 11. Автоматизоване формування і друк карточки племінного бугая.
 12. Оцінку бугаїв за якістю потомства методом БЛАП.
 13. Групування бугаїв за генеалогією.
 14. Автоматизоване формування плану підбору тварин у стадах зони племпідприємства.
 15. Широкі сервісні функції.

Існують чотири особливості, що відрізняють СУМС “Орсек-ПП”:

 • простота і зручність в роботі;
 • великі можливості;
 • ефективність;
 • надійність.

Cистема управління молочним скотарством “Орсек-ПП” - це постійне вдоскона-лення,збільшення можливостей, втілення побажань замовника, навчання, зворотний зв’язок.

За довідками звертатися:
252041, Київ - 41, вул. Героїв Оборони 15, уч. Корп. 3, к. 111, к. 118-а,
(044) 267-8433, 267-8606

На початок сторінки

 

 

Асканійський тип української м’ясної породи свиней
(Розробник - Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" УААН,
автори - Соловйов І. В., Жиркова Р. М., Луценко В. А., Дудка О. І. та інші)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №2, 1997, стр. 16.

Асканійський тип української м’ясної породи свиней затверджено наказом Мінсільгосппроду України і рекомендовано для широкого впровадження у виробництво.

Тварини цього типу характеризуються високим селекційно-генетичним потенціалом, зокрема, багатоплідністю (в середньому 11,6 поросяти на опорос), скоростиглістю (досягнення живої маси 100 кг за 165-180 днів при середньодобовому прирості 850-900 г). Витрати корму на 1 кг приросту - 3,50-3,75 корм. од., вихід м’яса з туші - 60-63%, товщина шпику - 26 мм, маса окосту -11 кг. Племінні тварини широко використовуються в системі гібридизації головним чином як батьківська форма.

Основні господарства з розведення свиней цього типу - племзаводи "Асканія-Нова", "Україна" та радгосп-технікум Скадовського р-ну Херсонської обл., а також племзаводи "Кіровський" і "П’ятиозерний" АР Крим.

Вартість одиниці племінного молодняка живою масою 90-100 кг - в межах 500-600 гривень.

Додаткову інформацію можна отримати за однією з цих адрес:

326132, Херсонська обл., смт. Асканія-Нова, Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова; тел. (05538) 6-12-40, Соловйов 1. В.:

326400, Херсонська обл., м. Скадовськ, КСП "Україна",
тел. (05537) 2-20-10, Власенко С. В.;

334363, АР Крим, Євпаторійський р-н, с. Кіровське, КСП "Кіровський",
тел. (06555) 9-16-47, Брижко Ф. А.

На початок сторінки

 

 

М’ясо-яєчний крос курей БОРКИ-117
( Розробник - Інститут птахівництва УААН,
автори - Лук’янова В. Д., Сахацький М. І., Рожковський О. В., Степаненко І. А.,
Семеха В. М. та інші (всього 13 співавторів))
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №2, 1997, стр. 17.

Крос курей Борки-117 затверджено наказом Мінсільгосппроду України № 204 від 09.07.1997 р. і рекомендовано до широкого впровадження у виробництво.

Крос дволінійний, створений шляхом спрямованого міжпородного схрещування спеціалізованих поєднань батьківської форми - лінія 20 породи леггорн і материнської - лінія 38 породи червоний родайленд.

Гібриди Борки-117 вирізняються міцною конституцією, спокійним темпераментом, добре пристосовані до утримання в кліткових батареях, мають підвищену стійкість до хвороби Марека, збереженість несучок - 93-95%. Річна несучість - 270 яєць масою 61-62 г у 52-тижневому віці. Жива маса птиці у 22-тижневому віці -1,6 кг, у 52-тижневому - 2,1 кг.

Птиця кросу найбільш поширена у Харківській, Донецькій, Запорізькій і Дніпропетровській областях та АР Крим, її поголів’я становить 350 тисяч голів.

Розведення курей вихідних ліній та одержання батьківських форм проводиться в господарстві "Борки" Зміївського району Харківської області та інших господарствах. Реалізація курей кросу товаровиробникам здійснюється у вигляді добових курчат (несортових) вартістю 0,6-0,7 грн. за голову і добових курочок - 1,2-1,6 грн.; реалізуються також яйця племінних курей вартістю 0,30-0,35 грн. за штуку.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
313410, Харківська обл., Зміївський р-н, смт. Борки,Інститут птахівництва;
тел. (05747) 3-44-39, 7-80-04, Рожковський О. В.

На початок сторінки

 

 

Холодостійкий короп
( Розробник - Інститут рибного господарства УААН,
автори - Томіленко В. Г., Кучеренко А. П.)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №2, 1997, стр. 18.

Селекціонерами Інституту рибного господарства створено нивківський внутрішньопородний тип коропа української лускатої породи, який пройшов державну апробацію і захищений авторськими свідоцтвами № 1083 і № 1084.

Цей тип коропа одержано шляхом ввідного схрещування самок української лускатої породи з самцями ропшинського коропа, який має 75% крові амурського сазана. За генотипом цей короп має 38% спадкових ознак лускатого коропа, 44% - рамчастого, 18% - амурського сазана. За генеалогічною структурою нивківські лускаті коропи мають поліське і лісостепове відгалуження.

Нивківський внутріпородний тип коропа за рибоводно-біологічни-ми ознаками має ряд переваг перед аналогами. Так, він має підвищену холодостійкість, у зв’язку з чим може нереститися при порівняно низьких температурах води, що дає змогу одержувати більш раннє потомство. Ця ознака стійко успадковується і добре проявляється в процесі ембріонального і постембріонального розвитку. Ембріони краще витримують різкі коливання температури води, цьогорічки при низьких температурах живляться активніше за однолітків української лускатої породи. При інтенсивній технології вирощування цей тип коропа має на 35% вищу продуктивність порівняно з цьогорічками і на 25% - з дворічками, потребує менше комбікорму на одиницю приросту. При промисловому використанні одне гніздо плідників дає 32,8 тонни товарної риби вартістю 5248 грн., або в 1,7 раза більше порівняно з нормативами. Економічний ефект одного гнізда плідників коропа - 1654 грн., при заводському відтворенні - 2816 грн.

З результатами використання нового типу коропа у виробничих умовах можна ознайомитися в дослідному господарстві "Нивки" Інституту рибного господарства, в базових господарствах Білоцерківського рибкомбінату (Київська область) та у ВО "Вінницярибгосп" (с. Якущинці Вінницької обл.).

Ціна племінного матеріалу - в межах 5-12 грн./кг, залежно від віку. Можливий бартер.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
252164, м. Київ, вул. Обухівська, 135, Інститут рибного господарства;
тел. (044) 452-51-00, Кучеренко А. П., Томіленко В. Г.

На початок сторінки

 

 

Вакцина проти американського гнильцю бджіл
( Розробник - Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН,
автори - Руденко Є. В., Олексієнко Ф. М., Вовк О. М.)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №2, 1997, стр. 19.

Антибіотикотерапія гнильцевих хвороб широко застосовується в бджільництві, але її істотним недоліком є забруднення продукції і недостатня надійність (бувають рецидиви захворювання). При комплексних методах боротьби з гнильцями важливе значення мають біологічні препарати, особливо вакцини.

Розроблено принципово нову (авторське свідоцтво № 1403411) вакцину проти американського гнильцю бджіл, що являє собою суспензію інактивованих вегетативних форм мікробних клітин культур вакцинних штамів збудника американського гнильцю.

За механізмом дії вакцина є вираженим стимулятором специфічних та неспецифічних факторів резистентності організму личинок бджіл, що забезпечують їх стійкість до гнильцевих хвороб.

Вакцину апробовано на пасіках Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської та інших областей. Випробування пройшли успішно і вакцину затверджено та рекомендовано до широкого впровадження у виробництво Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства АПК України.

Перевага вакцини при її застосуванні проти американського гнильцю бджіл перед застосовуваними препаратами аналогічного призначення полягає у високій лікувально-профілактичній ефективності, що становить 85-100%, нешкідливості для бджіл, відсутності негативного впливу на продукцію бджільництва, що забезпечує її екологічну чистоту.

Вакцину впроваджено у виробництво на пасіках Запорізької та Харківської областей.

Виготовляється нова вакцина Інститутом експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН. Вартість нормативно-технічної документації для її виробництва - 5 тис. грн.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
310023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83, Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН; тел. (0572) 40-32-24, Руденко Є. В.

На початок сторінки

 

 

Українська верхова порода коней
( Розробник - Інститут тваринництва УААН,
автори - Волков Д. А., Калантар О. А., Дейнека П. А. та ін.)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №1, 1998, стр. 19.

Коні української верхової породи, на яку видано авторське свідоцтво № 5232, відзначаються оригінальною гармонійною будовою тіла та гарним екстер’єром. Основні середні проміри жеребців української верхової породи такі: висота в холці 165,5 см, коса довжина тулуба - 166,8 см, обсяг грудей - 198,0 см і обсяг п’ястка - 21,5 см, відповідні параметри кобил - 163,7, 166,5, 193,6 і 21,2 см. Голова тварин пропорційна, суха, з рівним профілем, середня за довжиною, рівна та міцна спина і такий самий поперек, потужний кряж, міцні, правильної постановки, сухі кінцівки. Ці коні мають вільні продуктивні рухи при крокуванні та бігові галопом.

Основною перевагою коней української верхової породи перед вітчизняними та зарубіжними аналогами є те, що вони цілком придатні для використання як в різних видах кінного спорту (під сідлом та в запряжці), що відповідає експортним вимогам, так і для виконання сільськогосподарських робіт в колективних та приватних господарствах. Коні цієї породи мають спокійний темперамент, слухняні, а тому потребують менше трудових та фінансових затрат на вирощування, виїжджування і тренування. Вони можуть бути використані при створенні ферм для вирощування племінних коней на продаж, для поліпшення коней інших порід та удосконалення масового поголів’я коней, що використовуються на сільськогосподарських роботах.

Вирощують і реалізують племінних коней української верхової породи такі конезаводи: Лозівський Харківської обл., Олександрівський - Кіровоградської та Дніпропетровський і завод “Орловщина” Дніпропетровської обл. та інші.

Орієнтовна вартість племінних тварин віком 3 роки - близько З тис. грн.

Додаткову інформацію можна одержати за адресою:
312120, Харківська обл., Харківський р-н, с м т Кулиничі, Інститут тваринництва;
тел. (0572) 95-31-81, Волков Д. А.

На початок сторінки

 

 

Високопродуктивний крос яєчних курей
(Розробник - Інститут птахівництва УААН, ВНО “Укрптахопром”,
автори - Лук’янова В. Д., Косенко Н. Ф., Сахацький М. І., Іванова Т. В., Степаненко І. А., Костенко Л. О. та інші (всього 17 співавторів))
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №1, 1998, стр. 20.

Крос яєчних курей Борки-2М затверджено Мінсільгосппродом України (наказ № 203 від 09.07.1997 р.) як нове селекційне досягнення і рекомендовано для широкого впровадження у виробництво.

Крос дволінійний. Створено на базі високопродуктивних ліній леггорнів шляхом неповних діалельних схрещувань з подальшою селекцією вихідних ліній, спрямованою на підвищення їх поєднуваності та підтримання спеціалізації за окремими ознаками.

Селекція материнської лінії 36 велась у напрямі досягнення ранньої статевої зрілості, підвищення життєздатності шляхом відбору для відтворення сімей і сімейств з високими показниками збереженості і раннім початком яйцекладки. Селекція батьківської лінії Б-7 була спрямована на підвищення маси яєць у перші місяці яйцекладки і стабілізацію її на високому рівні в зрілому віці.

В результаті проведеної роботи створено птицю міцної конституції, з високою адаптивною здатністю до умов утримання як на підлозі, так і в клітках, ранньою статевою зрілістю. Збереженість дорослої птиці становить 92-94%, несучість - 262-265 яєць за рік масою 62-63 г з міцною шкаралупою.

Крос Борки-2М переважає раніше створений білий крос Борки-1 на 7 яєць кращою несучістю та більшим на 7,6% прибутком у розрахунку на одну несучку. Він переважає також поширений в Україні крос білих курей Білорусь-9 за статевою зрілістю на 12-18 днів, несучістю - на З-4 яйця, масою яєць - на 1,5-2 г і є найкращим вітчизняним кросом курей з білою шкаралупою яєць.

Курей кросу Борки-2М утримують у птахогосподарствах та приватних господарствах Харківської, Полтавської, Запорізької, Сумської, Донецької, інших областей.

Батьківські форми даного кросу можна придбати в дослідному господарстві “Борки” Інституту птахівництва УААН у вигляді племінних яєць або добових курчат, у тому числі розсортованих за статтю.

Реалізаційна ціна: яєць - 0,3-0,35 грн. за 1 шт., добових курчат (несортованих) - 0,6-0,7 грн., добових курочок - 1,2-1,6 грн. за голову.

Додаткову інформацію можна одержати за адресою:
313410, Харківська обл., Зміївський р-н, смт Борки, Інститут птахівництва;
тел. (05747) 3-44-39, 7-80-22, Іванова Т. В.

На початок сторінки

 

 

Хворобостійкий короп
(Розробник - Інститут рибного господарства УААН,
автори - Томіленко В. Г., Сярий Б. Г, Тучапський Я. В., Грициняк І. І., Борис В. Ю., Ковальчук О. М.)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №1, 1998, стр. 21.

Любінський внутрішньопородний тип української рамчастої породи коропа виведений методом відтворного схрещування. Основою для нього були поліпшені племінні стада коропа городоцького та несвіцького масивів європейсько-кавказького підвиду, а також ропшинського з 25%-вим приливом крові амурського сазана східно-азіатського підвиду.

Збагачена спадкова основа виведеного коропа забезпечує йому підвищену резистентність проти хвороб, зокрема краснухи, від якої в окремі роки гинуло до 80% товарної риби. Одночасно з цим короп має вищі плодючість, скороспілість, холодо- та зимостійкість, високий темп росту і життєздатність, що зумовлює підвищену рибопродуктивність вирощувальних та нагульних ставків.

Рамчасті коропи любінського внутрішньопородного типу більше придатні для виробництва за інтенсивною технологією, ніж існуючі аналоги. Так, технологічні показники щодо коропа цього типу переважають середньогалузеві за продуктивністю цьоголіток на 38,9%, товарних дволіток - на 14,8% при менших (відповідно на 23,4 і 2,1%) затратах комбікорму. В абсолютних величинах продуктивність цьоголіток становить 1381, дволіток- 1377 кг/га. Самки показали високу технологічність при заводському відтворенні. Їх робоча плодючість - 731 тис. ікринок, що перевищує нормативний показник на 143,9%, вихід триденних личинок з одного гнізда становить 186 тис. штук, тобто на 106,6% більший за норматив.

Економічний ефект від використання одного гнізда плідників рамчастого коропа любінського внутрішньопородного типу становив 35,7 тис. гривень.

З результатами виробничого використання наукового досягнення можна ознайомитися в господарстві-оригінаторі “Великий Любінь” та базовому господарстві “Комарне” Львівського рибокомбінату.

Племінний матеріал можна придбати в господарстві “Великий Любінь” за ціною від 5 до 12 грн. за кілограм, залежно від віку. Можливий бартер.

Додаткову інформацію можна одержати за адресою:
252164, м. Київ, вул. Обухівська, 135, Інститут рибного господарства;
тел. (044) 452-51-00, Томіленко В. Г.

На початок сторінки

 

 

Харківська біотехнологія асептичного одержання, кріоконсервації, зберігання та використання сперми бугаїв-плідників.
(Розробник - Інститут тваринництва УААН,
автори - Осташко Ф. І., Павленко М. П.)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №1, 1998, стр. 22.

Запропонована біотехнологія включає спеціальну обробку бугаїв-плідників перед одержанням та взяттям сперми, її оцінку, розбавлення стерильним розріджувачем і розфасовку в полімерні пакети, їх герметизацію, еквілібрацію сперми, заморожування, зберігання в рідкому азоті та штучне осіменіння тварин.

Принциповою особливістю технології є те, що весь процес здійснюється за закритою схемою: сперма з моменту одержання її від бугая і до введення у цервікальний канал самиці не контактує із зовнішнім середовищем, забрудненим мікрофлорою.

Асептичні умови взяття й обробки сперми забезпечуються завдяки використанню комплекту апаратури та обладнання, до складу якого входять: манекен з гідропневматичною амортизацією для взяття сперми; штучна вапна спеціальної конструкції; пристрій для герметизації еякулятів; швидкодіючі ваги; пристрій для асептичного розбавлення сперми; тонкостінна полімерна трубка; автомат для герметизації спермодоз у плівкову оболонку з маркіруючою приставкою; пристрій для еквілібрації та заморожування сперми в рідкому азоті; інструменти для штучного осіменіння корів і телиць.

Використання даної технології забезпечує автоматизацію трудомістких процесів на племінних підприємствах, дозволяє спростити оцінку сперми, її упаковку і маркірування. Кінцевий продукт видається у вигляді облицьованих гранул, що дає змогу виключити мікробний фактор при штучному осіменінні великої рогатої худоби.

Розробка захищена патентами України № 13138 і № 17431, а також 15 авторськими свідоцтвами.

Технологія перевірена Державною міжвідомчою комісією Мінсільгосппроду України і впроваджена на 64 племінних підприємствах України, Росії, Швейцарії та Монголії.

Запропонована технологія кріоконсервації сперми перед аналогічними технологіями має такі переваги: знижується на 80% санітарний брак сперми при її одержанні, обробці та використанні; заплідненість тварин підвищується на 10-12%; знижуються витрати рідкого азоту у 8-10 разів; підвищується продуктивність праці обслуговуючого персоналу на 50-60%.

При реалізації технології замовнику можуть бути передані робочі креслення на апаратуру, обладнання, інструменти і матеріали, а також настанови щодо використання біотехнології.

Орієнтовна вартість одного комплекту технологічної лінії становить 3 тис. грн.

Додаткову інформацію можна одержати за адресою:
312120, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Кулиничі, Інститут тваринництва;
тел. (0572) 95-33-49, 95-34-62, Осташко Ф. І., Павленко М. П.

На початок сторінки

 

 

Вакцина проти хвороби АУЄСКИ
(Розробники - Інститут ветеринарної медицини УААН та НВП “Біо-тест-лабораторія”,
автори - Собко Ю. А., Моренков О. С., Панченко О. О., Сергієв В. О.)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №1, 1998, стр. 23.

Вперше в Україні та країнах СНД створено вакцину маркіровану, концентровану, емульговану проти хвороби Ауєски. Вона виготовлена з культурного вірусу хвороби Ауєски штаму 77/3В, вирощеного в перещеплюваній культурі клітин, інактивованого формальдегідом і змішаного з масляним адювантом.

Вакцина пройшла апробацію в різних кліматичних зонах на фермах Вінницької, Київської, Одеської та Чернігівської областей. За результатами випробувань вакцина затверджена і рекомендована для широкого впровадження у виробництво Державним департаментом ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України.

Одночасне застосування даної вакцини і супровідної дискримінуючої тест-системи дає змогу диференційовано виявляти інфікованих вірусом хвороби Ауєски тварин з тим, щоб ізолювати їх від вакцинованого маркірованим препаратом стада. Це відкриває можливість викорінення хвороби Ауєски з ферм, господарств, регіонів і держави в цілому.

Вакцина застосовується в господарствах різних регіонів України.

З досвідом ліквідації хвороби Ауєски за допомогою маркірованої q1 вакцини та супровідної дискримінуючої тест-системи можна ознайомитися в КСП “Червоний партизан” Ічнянського р-ну Чернігівської обл.

В невеликих кількостях вакцину проти хвороби Ауєски виготовляє НВП “Біо-тест-лабораторія”.

Вартість дози препарату для вакцинації однієї тварини становить 0,25 грн., вартість нормативно-технічної документації для організації серійного виробництва вакцини - 195 тис. грн.

Додаткову інформацію можна одержати за адресою:
252020 м. Київ, вул. Донецька, 30,Інститут ветеринарної медицини;
тел. (044) 242-69-98, Собко Ю. А.

На початок сторінки

 

 

Поліський тип української чорно-рябої молочної породи худоби
(Розробник - інститут сільського господарства Полісся УААН,
автори - Пелехатий М.С., Новоставський В.М., Савчук І.М.)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №3, 1998, стр. 16.

Державна комісія в 1996 році визнала Поліський тип Української чорно-рябої молочної породи новим селекційним досягненням, що було затверджене наказом Мінсільгосппроду України. Досліди зі створення цього типу худоби проводились у 8 базових господарствах і на племпідприємствах Волинської, Житомирської та Рівненської областей.

Спостереження за 2175 первістками та майже 1000 повновікових корів показали, що за умов Полісся в період першої лактації надій молока у тварин новоствореного типу був вищим майже на 500 літрів, його жирність - на 0,1%, середня маса була на 18 кг більшою порівняно з їхніми ровесницями чорно-рябої породи. Під час третьої лактації ці показники становили 450 кг, 0,11% і 24 кг, відповідно. Крім того, виробнича перевірка в господарствах різних форм власності показала, що тварини Поліського типу в умовах повноцінного кормозабезпечення переважають за продуктивністю корів вищевказаного аналога на 25-30%.

З результатами використання корів Поліського типу у виробничих умовах можна ознайомитись у колективному сільськогосподарському підприємстві "Вільна Україна" (Іваничівський р-н Волинської обл.), де утримують високопродуктивне стадо цих корів.

Племінні господарства-репродуктори щорічно готують для реалізації господарствам усіх форм власності висококласних ремонтних телиць, нетелей та бугайців. Вартість племінних телиць у віці 15-16 місяців - 700-900 грн. за голову.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
260103, Житомирська обл., м. Коростень, п/в Грозине, інститут сільського господарства Полісся;
тел. (04142) 4-30-17, Пелехатий М.С.

На початок сторінки

 

 

Технологія та обладнання для примусової відгодівлі водоплавної птиці
(Розробник - інститут птахівництва УААН,
автори - Івко І.І., Мельник В.О. та інші)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №3, 1998, стр. 17.

Принципово нова (захищена патентом України № 16047) технологія примусової відгодівлі водоплавної птиці призначена для застосування в пташниках, обладнаних клітковими батареями, її суть полягає в тому, що зерно кукурудзи піддають волого-тепловій обробці, в результаті якої його вологість підвищується до 33-50%. На основі цього зерна готують кормову суміш, що подрібнюється, гомогенізується, механічно стискується і подається в стравохід птиці.

Застосування технології стало можливим завдяки розробці принципово нових (авторські свідоцтва № 959705 та № 1289430) кліткових батарей та самохідної двошнекової машини екструдної дії з електроприводом. При роботі машина рухається уздовж кліткових батарей і оператор, не встаючи з сидіння, здійснює примусову годівлю птиці. Тривалість періоду відгодівлі залежить від виду, породи та вихідних кондицій птиці і становить 15-35 днів.

Переваги даної технології порівняно з кращими її аналогами є підвищена в 1,5-1,8 раза щільність посадки птиці в кліткових батареях та в 1,8-2 рази вища продуктивність праці. За період відгодівлі жива маса птиці збільшується на 60-80%, підвищується якість продукції (маса печінки досягає 350-600 г/гол., а високоякісного внутрішнього жиру - 900-1300 г/гол.).

Технологія та обладнання пройшли виробничу перевірку і впроваджені у виробництво на держплемптахозаводі "Україна" (Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н).

Технологію примусової відгодівлі водоплавної птиці і технічну документацію на виготовлення обладнання можна замовити в Інституті птахівництва УААН (загальна вартість - 1000 грн.). Крім того, спеціалісти інституту можуть здійснити авторський нагляд за впровадженням, для чого укладається відповідна угода.

Додаткову інформацію можна одержати за адресою:
313410, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Борки, Інститут птахівництва;
тел. (05747) 3-44-61, Івко І.І.

На початок сторінки

 

 

Технологія утримання бджолиних сімей в осінньо-зимовий період
(Розробник - інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича УААН,
автори - Черкасова А.І., Шамро М.О., Ємець К.І.)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №3, 1998, стр. 18.

Незважаючи на те, що збереженню бджіл в осінньо-зимовий період пасічники приділяють особливу увагу, кожного року за час зимівлі майже 10% бджолиних сімей гине повністю, а більшість істотно ослаблюється, що призводить до зниження продуктивності пасік.

Технологія призначена для використання при підготовці та утриманні бджолиних сімей в осінньо-зимовий період на пасіках лісостепової зони країни. При її розробці використано останні досягнення науки й практики догляду за бджолами в холодний період року. Вона включає необхідний набір прийомів догляду і гарантує повноцінну перезимівлю бджолосімей при тривалості безоблітного періоду до 170 днів. Всі технологічні операції виконуються в процесі загальнопасічних робіт і тому освоєння технології не потребує додаткових матеріальних затрат.

Випробування технології проводили протягом трьох років на пасіках трьох господарств Полтавської області: КСП ім. Мічуріна (с. П'ятигірці Лубенського р-ну), міжгосподарському бджолопідприємстві (м. Гадяч) та дослідному господарстві Полтавського філіалу Інституту бджільництва.

Результати випробувань показали, що витрати корму на один вулик бджіл, що перезимували, становлять 1,53 кг, відхід бджіл у зимовий період в середньому становив 0,35 вулика. Технологія гарантує збереженість бджолиних сімей в зимовий період не менше як на 98%, забезпечує підвищення продуктивності пасіки на 10 і більше відсотків і рентабельність 30%.

Ознайомитись із результатами використання технології можна на пасіці Полтавського філіалу Інституту бджільництва ім. П.І. Прокоповича, в якому за 20 гривень можна придбати необхідну технологічну документацію. Допомога, необхідна при впровадженні технології, надається за домовленістю.

Додаткову інформацію можна отримати за адресою:
315870, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Тельмана, 29, Полтавський філіал інституту бджільництва;
тел. (05354) 2-34-50, Черкасова А.І.

На початок сторінки

 

 

Комп'ютерна система визначення племінної цінності бугаїв молочних порід
(Розробник - Інститут розведення і генетики тварин УААН,
автори - Антоненко В.ї., Мільченко Ю.В., Романюк О. В.)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №3, 1998, стр. 19.

Система забезпечує визначення племінної цінності бугаїв за якісними показниками їх нащадків, обробленими на персональних комп'ютерах за спеціальною програмою.

Показниками, які вибирають з урахуванням світової практики оцінки генотипу плідників, є: генетична група, рік народження бугая, селекційний тренд, коефіцієнти коригування величини надоїв від корів-первісток з урахуванням факторів середовища (тривалість лактації, вік отелення, сервіс-період, сезон отелення, кратність доїння, еквівалент зрілості), структури генотипу порівнюваних груп дочок і ровесниць за часткою у них крові голштинів (50, 50-75 і більше 75%), комплексні результати оцінки одних і тих самих бугаїв, використовуваних у різних регіонах, ранги плідників за індексом племінної цінності в окремих породах.

Порівняно з існуючими аналогами ця система дає можливість забезпечити високу (80-95%) повторюваність одержаних даних та на 6% підвищити точність визначення генотипу плідників, а також звільняє селекціонерів господарств від трудомістких розрахунків.

Систему можно використовувати як на породних об'єктах (племінні заводи, племферми, кращі фермерські стада), так і в товарних господарствах різних форм власності з налагодженим первинним зоотехнічним та ветеринарним обліком.

У 1996 році комп'ютерну систему впроваджено в практику визначення племінної цінності бугаїв 34 випробовуваних стад Київського об'єднання з племінної справи у тваринництві (Київська обл., м. Бро-вари, вул. Кутузова, 77), які утримуються в господарствах Бориспільського, Броварського та Києво-Святошинського районів.

Пакети комп'ютерних програм для впровадження даної системи та інструкції щодо Їх використання реалізує Інститут розведення і генетики тварин УААН. Вартість цих матеріалів - 700 грн.

Додаткову інформацію можна одержати за адресою:
256319, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське; вул. Погребняка, 1, Інститут розведення і генетики тварин; тел. {04495) 2-11 '38, Антоненко В.І.

На початок сторінки

 

 

Набір вітчизняних препаратів для експрес-діагностики класичної чуми свиней
(Розробник - інститут ветеринарної медицини УААН,
автори - Синицин В.А., Прискока В .А., Собко А.І.)
Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок УААН "Аграрна наука - виробництву", №3, 1998, стр. 20.

Класична чума свиней (КЧС) є однією з найнебезпечніших інфекційних хвороб, від якої гине майже 100% хворих тварин. Тому тільки за ранньої діагностики цієї хвороби запобіжні заходи можуть бути ефективними.

Вперше в Україні розроблено набір вітчизняних діагностичних засобів для ефективного імуноферментного експрес-аналізу КЧС, який проводиться на полістиролових мікропланшетах з адсорбованим агентом її вірусу шляхом виявлення специфічних антитіл до цього вірусу.

Набір містить позитивну та негативну (контрольну) сироватку до вірусу КЧС, імунопероксидазний кон'югат, субстрат (ОФД), детергент (твін-20,80) та буферні розчини І розрахований на проведення 12 аналізів у розтитровці від 1:2 до 1:256. Термін проведення - 3 години.

Набір діагностикумів пройшов апробацію в республіканській та обласних ветеринарних лабораторіях і рекомендований для практичного використання. Нормативно-технічна документація на його виготовлення затверджена Держстандартом України (ТУ У 45.15.045-94). Термін використання - 12 місяців за умови зберігання при температурі +40°С. Вартість одного набору - 160 грн., що в 3-4 рази дешевше вартості зарубіжних аналогів.

Всі препарати набору стандартизовані і можуть використовуватись в районних і обласних лабораторіях ветеринарної медицини та в наукових установах.

Додаткову інформацію можна одержати за адресою:
252151, м. Київ, вул. Донецька, 30-А, інститут ветеринарної медицини;
тел. (044) 243-72-93, Синицин В.А.

На початок сторінки

 

 
© 1997–2006 Міністерство аграрної політики України          

Усі права на матеріали, що знаходяться на даному сайті, охороняються відповідно до чинного законодавства України. При будь-якому використанні матеріалів сайта, гіперпосилання на www.minagro.gov.ua обов'язкове