Головна / Доступ до публічної інформації / Форма запиту на інформацію

Форма запиту на інформацію

19.08.2011 14:25

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  Наказ Мінагрополітики України
                                                                                  «11» серпня 2011 р.  № 397
              
 
ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ
 
Розпорядник інформації           Міністерство аграрної політики та продовольства
України        
 
Запитувач ___________________________________________________________
                        (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
____________________________________________________________________
                           прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
____________________________________________________________________
                            осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
____________________________________________________________________
                                    поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ
 
               Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати
__________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
              
               Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
 
на поштову адресу
                   ___________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
____________________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _________________________________________________
телефаксом                  _________________________________________________
за телефоном               _________________________________________________
 
_____________                                                                                 ______________
        (дата)                                                                                                 (підпис)
 
Примітки.
1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства аграрної політики та продовольства України, розміщується на веб-сайті www.minagro.gov.ua.
2. Запит може бути поданий:
 
на поштову адресу:    01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24;
телефаксом:                278-76-02;
за телефоном:             226-25-39.
 
3. Запит може бути поданий до відповідального структурного підрозділу Міністерства аграрної політики та продовольства України за адресою: 01001,   м. Київ, вул. Хрещатик, 24, з 9.00 до 18.00, у п'ятницю з 9.00 до 16.45, крім вихідних та святкових днів.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
1) Міністерство аграрної політики та продовольства України не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

 
© 1997–2011 Міністерство аграрної політики та продовольства України 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24           

Усі права на матеріали, що знаходяться на даному сайті, охороняються відповідно до чинного законодавства України. При будь-якому використанні матеріалів сайта, гіперпосилання на www.minagro.gov.ua обов'язкове