Головна / Нормативно-правова робота / Інформація про здійснення Мінагрополітики державної регуляторної політики у 2009 році

Інформація про здійснення Мінагрополітики державної регуляторної політики у 2009 році

27.04.2011 17:40

 

Протягом 2009 року Мінагрополітики приділялася особлива увага щодо здійснення державної регуляторної політики, вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між міністерством та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності. З метою усунення суперечностей, що виникають в ході погодження проектів регуляторних актів, посилено роботу з підготовки проектів регуляторних актів у відповідності до принципів державної регуляторної політики.

Ця робота здійснювалась в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 № 1160-IV, постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту” від 11.03.2004 № 308 та інших нормативно-правових актів щодо здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

І. Вступна частина

Протягом 2009 року Мінагрополітики було підготовлено:

1) проекти законів України:

- "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість";

- "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (щодо сезонних підприємств)";

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України";

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо визначення сільськогосподарської продукції)";

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оподаткування особистих селянських господарств)";

- "Про сільський аграрний туризм";

  - "Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію";та інших законодавчих актів";

- "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

- "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин";

- "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України";

- "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо племінної справи у тваринництві";

- "Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал";

- "Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність";

2) проекти постанов Кабінету Міністрів України:

- "Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість";

- "Про доповнення переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість";

- "Про внесення змін до переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість";

- "Про внесення змін до пункту 16 переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість";

- "Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку";

- "Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість";

- "Про затвердження Державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року";

- "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам";

- "Про затвердження Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду для надання кредитів фермерським господарствам, у тому числі на придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва";

- "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам";

- "Деякі питання надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам";

- "Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011 р.";

- "Про внесення змін до Переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування";

- "Про затвердження Порядку використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів";

- "Про розміри компенсації у 2009 році відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу кредитами";

- "Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі";

- "Про затвердження Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки";

- "Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки";

- "Про затвердження Порядку надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання, а також переліку та вартості таких послуг";

- "Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)";

- "Про доповнення пункту 2 переліку платних послуг, які можуть надаватися державними насіннєвими інспекціями Мінагрополітики";

- "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві";

- "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки виробництва продукції рослинництва";

- "Про внесення змін до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами";

- "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)";

- "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними інспекціями захисту рослин)";

- "Про доповнення пункту 7 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти";

- "Про порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби";

- "Про приєднання до Угоди про Міжнародну Організацію Виноградарства та Виноробства";

- "Про затвердження переліків платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами  державної системи охорони прав на сорти рослин, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики";

- "Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин";

- "Про затвердження розмірів тарифів на проведення експертизи, яка є підставою для державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі";

- "Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» іноземного кредиту під державну гарантію у 2009 році на виконання інвестиційного проекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних засобів і обладнання для заготівлі молока, його зберігання та переробки";

- "Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» іноземного кредиту під державну гарантію у 2009 році на виконання інвестиційного проекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних засобів і обладнання для заготівлі молока, його зберігання та переробки";

- "Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів і об’єктів інфраструктури разом з обладнанням для заготівлі молока, його зберігання та переробки";

- "Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів і об’єктів інфраструктури разом з обладнанням для приймання, доробки та зберігання сільськогосподарської продукції";

- "Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання";

- "Про залучення Національною акціонерною компанією “Украгролізинг” у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання";

- "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу";

- "Про залучення Національною акціонерною компанією “Украгролізинг” у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва";

- "Про порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях";

- "Питання ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і споживання біологічних видів палива";

- "Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів";

- "Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів";

- "Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста";

- "Про внесення змін до Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації";

- "Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста";

- "Про внесення змін до розмірів зборів, які справляються з підприємств, установ, організацій та громадян за послуги, що надаються інспекціями державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

3) проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України:

- "Про перелік с.г. техніки іноземного виробництва, що придбавається с.г. підприємствами в 2009-2010 роках через механізм здешевлення середньострокових та довгострокових кредитів";

- "Про додатковий випуск акцій ВАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»";

4) проекти наказів міністерства:

- "Про затвердження Порядку створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду";

- "Про затвердження Вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів";

- "Про затвердження форм документів, які використовуються інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при виконанні покладених на них завдань";

- "Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції";

- "Про внесення змін до Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками “Транзит” суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій";

- "Про затвердження інструкції з селекції бугаїв м’ясних порід";

- "Про внесення змін до спільного наказу Міністерства аграрної політики України та Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 23.08.2002 N 240/257";

- "Про затвердження Порядку здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів";

- "Про затвердження Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі";

- "Про затвердження положень Центральних галузевих дегустаційних комісій з оцінки якості харчової продукції";

- "Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового";

- "Про затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики України погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2009 році";

- "Про затвердження Правил пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур в Україні";

- "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням";

- "Про Затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)";

- "Про затвердження Порядку проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю";

ІІ. Загальна частина

Проекти регуляторних актів, які розроблялись міністерством, були розміщені для обговорення на інтернет-сторінці Мінагрополітики.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" розроблено у зв’язку із зверненнями органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання щодо звільнення сільськогосподарських підприємств від сплати податку на додану вартість при прийомі-передачі сільських доріг та внутрішньогосподарських меліоративних систем в комунальну власність відповідної територіальної громади, управління якою здійснює сільська рада, з метою використання їх на користь громади, а  також операцій, пов’язаних з безоплатною передачею працівникам радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, що приватизуються, та прирівняним до них особам частки державного майна (акцій) відповідно до Закону України "Про особливості майна в агропромисловому комплексі".

Проект Закону передбачав внесення змін до підпункту 3.2.9 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" в частині доповнення переліку об’єктів соціальної інфраструктури, операції з передачі яких не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість такими об’єктами як сільські дороги та внутрішньогосподарські меліоративні системи, а також до підпункту 5.1.19 пунктом 5.1 статті 5 зазначеного Закону стосовно звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій, пов’язаних з безоплатною передачею працівникам радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, що приватизуються, та прирівняним до них особам частки державного майна (акцій) відповідно до Закону України "Про особливості майна в агропромисловому комплексі".

Реалізація цього акта дозволить звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з безоплатної передачі у комунальну власність територіальних громад сіл сільських доріг та внутрішньогосподарських меліоративних систем та операцій з безоплатної передачі працівникам радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств, що приватизуються та прирівняним до них особам частки державного майна, що сприятиме виконанню вимог Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс
підприємств-правонаступників".

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" був погоджений без зауважень - Держкомпідприємництвом, Фондом державного майна. Мін’юст та Мінекономіки висловили зауваження, які були враховано частково. Мінфін не підтримало зазначений проект Закону  в цілому.

ДПА підтримала проект Закону в частині доповнення підпункту 3.2.9 пункту 3.2 статті 3 щодо звільнення сільськогосподарських підприємств від сплати податку на додану вартість при прийомі-передачі сільських доріг та внутрішньогосподарських меліоративних систем в комунальну власність відповідної територіальної громади, управління якою здійснює сільська рада, з метою використання їх на користь громади, але не підтримала в частині внесення змін до підпункту 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 щодо звільнення операцій, пов’язаних з безоплатною передачею працівникам сільськогосподарських підприємств, що приватизуються, та прирівняним до них особам частки державного майна (акцій) відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" через те що, запропоновані зміни призведуть до можливих зловживань в сфері приватизації майна сільськогосподарських підприємств.

У зв’язку з цим, проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" був направлений листом
від 37-21-1-6/23620 на розгляд Кабінету Міністрів України із протоколом узгодження позицій для прийняття остаточного рішення.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (щодо сезонних підприємств)" розроблений на виконання підпункту 2.3 пункту 2 Плану організації забезпечення виконання постанови Верховної Ради України від 6 квітня 2009 року № 1240 "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України", затвердженого Першим віце-прем'єр-міністром України О. Турчиновим від 30 квітня 2009 року, в частині прискорення внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" щодо оподаткування прибутку заготівельних організацій та переробних підприємств, виробнича і комерційна діяльність яких пов’язана з сезонною заготівлею, зберіганням, реалізацією та переробкою сільськогосподарської продукції, не за результатами календарного року, а за результатами маркетингового року – до 1 вересня.

Проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" передбачені зміни до пункту 5.9 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", якими пропонується передбачити, що для заготівельних організацій та переробних підприємств, виробнича і комерційна діяльність яких пов'язана з сезонною заготівлею, зберіганням, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, податковий період становить дванадцяти календарним місяцям, починаючи з 1 вересня поточного звітного (бюджетного) року.

Прийняття цього проекту Закону сприяло б запобіганню непродуктивного відволікання обігових коштів заготівельних організацій та переробних підприємств, виробнича і комерційна діяльність яких пов’язана з сезонною заготівлею, зберіганням, реалізацією та переробкою сільськогосподарської продукції, направленню їх на виробничі потреби, покращенню матеріально-технічного оснащення підприємств.

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" розроблений на виконання підпункту 2.3 пункту 2 Плану організації забезпечення виконання постанови Верховної Ради України від 6 квітня 2009 року № 1240 "Про рекомендації парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості України", затвердженого Першим віце-прем'єр-міністром України О. Турчиновим від 30 квітня 2009 року, в частині прискорення внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до відповідних законів України щодо:

- звільнення від сплати ввізного мита та застосування відстрочки на 360 діб зі сплати ПДВ при перетині кордону України на сільськогосподарську техніку, технологічне та енергетичне обладнання, комплексні технологічні лінії та запасні частини до них, прилади контролю та вимірювання, які не виробляються в Україні і ввозяться підприємствами сільського господарства і харчової промисловості для будівництва нових або реконструкції діючих виробництв;

- документального засвідчення придбаної на оптових ринках сільгосппродукції та її базової вартості для оподаткування.

Проектом Закону передбачено внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість", а саме:

1) статтю 4 доповнити пунктом 4.11, в якому зазначається, що у разі, коли платник податку здійснює операції з поставки сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва, придбаної на оптових ринках сільськогосподарської продукції, базою оподаткування є 50 відсотків вартості сільськогосподарської продукції.

При цьому, сільськогосподарська продукція вітчизняного виробництва буде вважатись придбаною на оптових ринках сільськогосподарської продукції, якщо придбання такої продукції засвідчено належним чином оформленим документом, що підтверджує її придбання, який надається оптовим ринком сільськогосподарської продукції, в порядку та за формою встановленими органами державної податкової служби;

2) статтю 11 доповнити пунктом 11.49 щодо застосування відстрочки на 360 діб зі сплати ПДВ при перетині кордону України на сільськогосподарську техніку, технологічне та енергетичне обладнання, комплексні технологічні лінії та запасні частини до них, прилади контролю та вимірювання, які не виробляються в Україні і ввозяться підприємствами сільського господарства і харчової промисловості для будівництва нових або реконструкції діючих виробництв;

Проектом Закону передбачено також внесення змін до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" щодо звільнення від сплати мита сільськогосподарської техніки, технологічного та енергетичного обладнання, комплексних технологічних ліній та запасних частини до них, приладів контролю та вимірювання, які не виробляються в Україні і ввозяться підприємствами агропромислового комплексу для виробничих потреб.

Спеціалізованого машинобудування для харчової і переробної промисловості не було в колишньому СРСР і не має в Україні.
Ряд машинобудівних заводів виробляли окремі види машин і устаткування. Тому, на оснащені в харчовій галузі переважно є імпортні автоматизовані технологічні комплекси.

Виробництво приладів автоматичного контролю якості харчових продуктів з програмним забезпеченням в Україні відсутнє, що ускладнює застосування міжнародних стандартів у сфері виробництва і реалізації продовольства.

Вартість сучасних комплексних автоматизованих технологічних ліній складає від кількох до десятків мільйонів доларів США. До цього додається вартість монтажних і налагоджувальних робіт, яка складає понад 20% вартості обладнання.

Сплата податку на додану вартість у момент перетину кордону закупленого устаткування в розмірі 20% його вартості при відсутності в Україні системи довготермінового кредитування ускладнює вирішення проблеми заміни фізично і морально застарілого обладнання.

Необхідно дати можливість підприємствам ввести в дію устаткування та почати випускати продукцію, а потім здійснювати розрахунки по податку на додану вартість.

Встановлення терміну відстрочки сплати податку на додану вартість
на 360 діб дасть можливість розстрочити у термінах загальну суму виплат, в тому числі, погашення кредитів і прискорити введення у дію закупленого обладнання.

Метою запровадження документального засвідчення придбаної на оптових ринках сільгосппродукції та її базової вартості для оподаткування є створення сприятливих умов для реалізації вітчизняної сільськогосподарської продукції безпосередніми виробниками, в першу чергу, дрібними та середніми на оптових ринках, що стимулюватиме оптових покупців придбавати вітчизняну сільськогосподарську продукцію на оптових ринках.

Прийняття проекту Закону сприятиме вирішенню проблеми заміни фізично і морально застарілого обладнання, яке не виробляється в Україні та стимулюватиме оптових покупців придбавати вітчизняну сільськогосподарську продукцію на оптових ринках.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо визначення сільськогосподарської продукції)" підготовлений з метою реалізації Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції".

Проектом Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо визначення сільськогосподарської продукції)" передбачається доповнити термін "сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари)" у законах України "Про податок на додану вартість" та "Про фіксований сільськогосподарський податок", виходячи з її визначення у Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції".

Мінфін та ДПА не погодили зазначений  проект Закону.

Неодноразово проект Закону виносився на розгляд на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики регулювання, двічі в Мінекономіки проводились наради з метою узгодження позицій щодо редакції цього проекту Закону.

Прийнято рішення відмовитись від зазначеного законопроекту, а натомість розробити зміни до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та пункту 2 прикінцевих положень Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції" в частині скасування вимоги стосовно розширення переліку сільськогосподарської продукції, на яку поширюватиметься дія законів України "Про податок на додану вартість" та "Про фіксований сільськогосподарський податок". Така пропозиція викладена в листі Мінекономіки на КМУ від 19.01.2010 № 3704-21/151-04. Мінагрополітики направило листа на Кабмін (від 26.01.2010 № 37-21-1-6/987) з тим, що погоджується з пропозицією Мінекономіки.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо оподаткування особистих селянських господарств)" підготовлений на численні звернення особистих селянських господарств з проханням внести зміни до відповідних законів України щодо розповсюдження на них дії спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, а також звільнення від оподаткування їх податком з доходів фізичних осіб.

Світова практика свідчить про необхідність державної підтримки сільського господарства, зважаючи на його залежність від погодних умов, сезонності виробництва, диспаритету цін, утримання цін на соціально важливі продукти харчування, продовольчу безпеку держави, тощо.

Разом з цим, в умовах недостатності коштів на здійснення прямої державної підтримки, надзвичайно важливого значення набувають механізми непрямої державної підтримки, зокрема дія спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства, а також пільгове оподаткування доходів.

Проте, на даний час ці механізми, в основному, розповсюджуються на сільськогосподарські підприємства, які є юридичними особами, а сільгосптоваровиробники – фізичні особи залишаються без такої державної підтримки.

Проектом Закону передбачається запровадження обов’язкової реєстрації у якості платників податку на додану вартість сільгосптоваровиробників - фізичних осіб, у яких загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг) протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 1 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), розповсюдження на них спеціальних режимів оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства з метою акумуляції коштів податку на додану вартість, а також звільнення від оподаткування доходів особистих селянських господарств від реалізації власно вирощеної продукції.

Реалізація акта сприятиме розповсюдженню дії спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства на особисті селянські господарства, а також звільнення від оподаткування особистих селянських господарств податком з доходів фізичних осіб.

В умовах відсутності коштів державного бюджету для здійснення прямої підтримки вищезазначений спецрежим стане вагомою непрямою підтримкою особистих селянських господарств, яка сприятиме збільшенню виробництва та підвищенню якості сільськогосподарської продукції.

Зазначений проект Закону не знайшов підтримки в ДПА та Мінфіну.

У зв’язку тим, що немає змоги подати Кабінету Міністрів України узгоджений законопроект, підготовлена службова записка на Міністра аграрної політики України Мельника Ю.Ф. з пропозицією внести даний проект Закону на розгляд Верховної Ради України у депутатському поданні.

Проект Закону України “Про сільський аграрний туризм" розроблено на виконання пункту 34 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.2009 № 185-р “Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік” з метою стимулювання і заохочення фізичних осіб – сільгосптоваровиробників, особистих селянських та фермерських господарств до агротуристичної діяльності та розвитку підприємницької ініціативи.

Одним із завдань Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року є реалізація державної політики в галузі соціально-економічного розвитку села, зокрема, вирішення проблеми зайнятості сільського населення та розвитку соціальної інфраструктури села.

Ведення агротуристичної діяльності дасть можливість фізичним особам – сільгосптоваровиробникам, особистим селянським та фермерським господарствам розширити сферу застосування праці у сільській місцевості, отримувати стабільний дохід, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню життєвого рівня сільського населення.

На сьогодні в Україні вже зареєстровано біля 1000 агроосель, які здійснюють агротуристичну діяльність.

У регіонах України продовжується робота щодо залучення незайнятого сільського населення до підприємницької діяльності у сфері сільського аграрного туризму, а також залучення іноземних інвестицій до розвитку туристичної галузі шляхом підготовки відповідних інвестиційних проектів регіонів.

З метою законодавчого забезпечення питання щодо визначення загальних, правових, організаційних соціально-економічних засад, пов’язаних із здійсненням агротуристичної діяльності фізичних осіб – сільгосптоваровиробників, особистих селянських та фермерських господарств у сфері сільського аграрного туризму, залучення сільськогосподарських кооперативів до цього виду діяльності міністерством розроблено проект Закону.

Положеннями проекту Закону визначаються умови організації діяльності фізичних осіб – сільгосптоваровиробників, особистих селянських та фермерських господарств у сфері сільського аграрного туризму, здійснення контролю за такою діяльністю, участі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в агротуристичній діяльності. Також передбачено надання державної підтримки суб’єктам агротуристичної діяльності через участь у державних та регіональних програмах.

Проект Закону надіслано на розгляд Кабінету Міністрів України листом від 04.08.2009 № 37-17-4-6/13712. Станом на 27.01.2010 проект Закону знаходиться на розгляді Кабінету Міністрів України.

 

Проект Закону України ”Про внесення змін до Закону України ”Про сільськогосподарську кооперацію” та інших законодавчих актів”

Метою прийняття законопроекту є забезпечення державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також реалізації положень чинного закону щодо неприбутковості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та визначення їх як неприбуткових організацій.

В умовах становлення кооперативного руху у сільській місцевості, виникла проблема неузгодженості на законодавчому рівні в частині надання сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу державної підтримки та статусу неприбуткової організації.

Неприбутковий характер діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів — це світова практика, економічна основа для об’єднання фізичних осіб, в першу чергу особистих селянських господарств, які є сільськогосподарськими товаровиробниками і не користуються державною підтримкою, з метою збуту виробленої ними продукції, обробітку землі, збирання врожаю тощо.

Законопроектом вносяться зміни до Законів України «Про оподаткування прибутку підприємств» - в частині віднесення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до неприбуткових організацій з метою звільнення їх від подвійного оподаткування; «Про сільськогосподарську кооперацію» - в частині визнання  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів неприбутковими організаціями та надання їм державної підтримки.

Листом від 13.02.2009 № 37-17-3-6/2116 доопрацьований проект Закону України ”Про внесення змін до Закону України ”Про сільськогосподарську кооперацію” та інших законодавчих актів” направлено до Кабінету Міністрів України.

Проект Закону України “Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”

Проектом пропонується статтю 9 зазначеного Закону України доповнити новим пунктом.

Прийняття запропонованого проекту дасть можливість легалізувати оптову торгівлю цукром, оцінити наявні запаси цукру, визначити перспективних виробників цукру та стабільні правила діяльності на ринку, не допустити тіньового обігу цукру, позитивно вплинули на зайнятість населення, перевірити повноту сплати податків та зборів до бюджетів усіх рівнів.

Листом Мінагрополітики від 26.11.2008 “37-32-10/20013 законопроект надісланий на опрацювання та узгодження заінтересованим міністерствами та відомствам. Проте, зазначений законопроект не знайшов підтримки у заінтересованих органів влади, тому на розгляд уряду не вносився.

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»

Метою прийняття даного законопроекту є приведення положень Закону України „Про насіння і садивний матеріал” у відповідність до Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та адаптації його до вимог СОТ та ЄС.

Шляхами досягнення визначених цілей є:

визначення правових, організаційних та фінансових засад функціонування ринку насіння;

посилення вимог до вирощування підготовки, тарування та торгівлі насінням та садивним матеріалом;

впорядкування структури та функцій органів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва;

посилення відповідальності державних органів з контролю і нагляду за поширенням насіння і садивного матеріалу.

Прийняття цього законопроекту сприятиме усуненню внутрішніх суперечок між законодавчими актами України, приведе їх у відповідність із Законом України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про насіння і садивний матеріал” передбачає видачу паспортів на платній основі, що дасть можливість здійснювати контроль за їх виробництвом та реалізацією, а також вести Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу, що це позитивно вплине на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься, після набрання чинності цього законопроекту.

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і садивний матеріал», який схвалено на відповідних Урядовому комітеті і рекомендовано для внесення на розгляд до Верховної Ради України.

Закон України “Про ідентифікацію та реєстрацію тварин” було розроблено на виконання пункту 66 орієнтовного плану законопроектних робіт на 2008 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 р. № 534-р „Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2008 рік”, з метою реалізації основних стратегічних завдань у сфері охорони здоров’я населення, що ставить перед собою наша держава на шляху до Європейського Союзу, та на виконання статті 50 Конституції України, яка гарантує право вільного доступу до інформації про якість та безпеку харчових продуктів, а також право на її поширення.

Розробка та прийняття Закону України “Про ідентифікацію та реєстрацію тварин” обумовлені необхідністю адаптації нормативно-правової бази України до законодавства Європейського Союзу в частині тих законодавчих актів, які зобов’язують власників тварин здійснювати заходи з ідентифікації та реєстрації тварин.

Шляхом державного регулювання передбачалося розв’язати проблему  ідентифікації, централізованого обліку, реєстрації переміщень та забою сільськогосподарських тварин.

Метою Закону України є запровадження системи ідентифікації та  реєстрації тварин для: контролю за ветеринарно-санітарним станом господарств і походженням м’яса тварин; сприяння виявленню  хвороб тварин; контролю за переміщеннями тварин на території України та при їх експорті-імпорті.

Законом України передбачено врегулювання питань:

забезпечення надійного контролю за станом здоров’я тварин та ветеринарно-санітарним станом господарств їх утримання, переміщеннями тварин, а також за безпекою і походженням продукції тваринництва;

покращання управління і прогнозування ринків продукції тваринництва внаслідок одержання оперативної і надійної інформації про тварин щодо статі, віку, породної належності, місцезнаходження тварин;

            підвищення ефективності упередження різного роду махінацій при здійсненні торговельних операцій з тваринами, запровадження систем страхування тварин за умови підтвердження права власності на тварин;

оптимізації розробки і виконання селекційних програм, підвищення достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

встановлення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для виконання державних програм підтримки виробників продукції тваринництва;

інтегрування до загальноєвропейського ринку продукції тваринництва.

Досягнуті результати дозволять гарантувати безпечність тваринницької продукції її споживачам.

Запровадження системи ідентифікації і реєстрації тварин:

обумовить посилення контролю за ветеринарно-санітарним станом, якістю і походженням продукції тваринництва;

сприятиме запровадженню планів ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарних заходів щодо попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;

забезпечить споживачів тваринницької продукції оперативною і надійною інформацією щодо якості і походження продукції тваринництва;

забезпечить державні органи і власників/утримувачів тварин інформацією про тварин.

Проект прийнятий як Закон України “Про ідентифікацію та реєстрацію тварин” 4 червня 2009 року.

Базове відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься після набрання ним чинності.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься шляхом обробки статистичних даних щодо кількості ідентифікованих і зареєстрованих тварин у Єдиному державному реєстрі тварин та аналізу епізоотичної ситуації у країні.

 

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" підготовлено на виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра О. Турчинова від 14.09.2009р. № 38872/5/1-09 стосовно врегулювання розбіжностей, які виникають при застосуванні порядку фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу (надання кредитної субсидії) на місцях.

Проектом закону передбачається вилучення норми, яка стосується порядку розрахунку середньозваженого відсотка (процента) за кредитами банків у зв’язку із встановленням мінімального розміру компенсації відсоткової ставки в національній та іноземній валютах.

В даний час законопроект  знаходиться у Верховній Раді України (реєстраційний № 5277 від 26.10.2009 ).

Прийняття цього законопроекту надасть можливість удосконалити механізм державної підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів (надання кредитної субсидії).

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься, після набрання чинності цього законопроекту, шляхом аналізу статистичних даних.

 

        Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо племінної справи у тваринництві”

За останні 5 років законодавство щодо племінної справи у тваринництві не змінювалося і його деякі положення суперечать новим законодавчим актам, не відповідають світовим  нормам і правилам ведення племінної справи у тваринництві або не мають положень, які б передбачали ведення племінної справи за певними нормами та правилами.

Основною метою внесення змін до чинного законодавства щодо племінної справи у тваринництві є:

законодавче забезпечення формування сучасної системи ведення племінної справи у тваринництві, яка відповідає міжнародним стандартам;

ліквідація суперечностей в чинному законодавстві;

удосконалення системи державного управління та державного контролю в галузі племінного тваринництва;

створення законодавчих підстав для реалізації захисту прав інтелектуальної власності на породи тварин.

Механізмом реалізації, а також суттю найважливіших положень передбачається:

-  створення автоматизованих баз даних державних книг племінних тварин замість друкованих видань, які не забезпечують одержання оперативної інформації щодо племінних тварин;

створення автоматизованих баз даних щодо всіх суб’єктів племінної справи у тваринництві – Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві замість Державного племінного реєстру, який включає інформацію лише про племінні стада, але не забезпечує накопичення та обробку інформації щодо суб’єктів з оцінки тварин, лабораторій генетичної експертизи тощо;

створення Державного реєстру селекційних досягнень у тваринництві, як інформаційного джерела щодо якості селекційних досягнень та необхідної складової для запровадження захисту прав інтелектуальної власності на породи тварин, забезпечення державної реєстрації селекційних досягнень – обов’язкової умови при експорті племінних (генетичних) ресурсів вітчизняної селекції;

розмежування повноважень управління та контролю в межах одного урядового органу, чітке визначення функцій державних органів у сфері племінного тваринництва, формування вертикалі державної інспекції з племінної справи у тваринництві як органу контролю за дотриманням вимог чинного законодавства в племінному тваринництві;

формування державної системи управління племінною справою у тваринництві відповідно до світових вимог, норм та правил;

формування законодавчої бази для надання фінансової державної підтримки ведення племінної справи у тваринництві відповідно до вимог СОТ;

Таким чином, дія цього регуляторного акта дасть змогу за певний час створити чітку систему державного управління та контролю в племінному тваринництві, що забезпечить формування вітчизняної системи селекції у тваринництві, зменшить залежність вітчизняних виробників від імпортованих племінних (генетичних) ресурсів, сприятиме зменшенню кількості порушень та фальсифікацій на ринку племінних ресурсів, створить передумови для формування відповідних інформаційних баз даних, які нададуть можливість виробникам продукції тваринництва мати об’єктивну оцінку наявних в Україні племінних (генетичних) ресурсів та суб’єктів племінної справи у тваринництві, що забезпечить більш рентабельне виробництво продукції тваринництва та підвищення її конкурентноздатності за рахунок підвищення якості (продуктивності) та зменшення собівартості.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цим регуляторним актом.

Для здійснення відстеження результативності акта передбачається проведення аналізу даних щоквартальної звітності до Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та результатів щорічного бонітування тварин.

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»

Проект Закону розроблений на виконання пункту 33 Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 18.02.2009 № 185-р.

Прийняття законопроекту дозволить удосконалити законодавчу базу щодо діяльності  сільськогосподарських дорадчих служб, зокрема, в частині залучення закладів аграрної освіти і науки до надання соціально спрямованих дорадчих послуг, а також законодавчого врегулювання питання сертифікації у відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Зазначений законопроект схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України та направлено до Верховної Ради (зареєстрований 25.09.2009, № 5173).  На даний час знаходиться на розгляді комітетів Верховної Ради (Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин, Комітет з питань бюджету, Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України, Комітет з питань європейської інтеграції).

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за показниками результативності Міністерством аграрної політики України.

 

Постанова КМУ «Про порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби»

Проект постанови розроблено Мінагрополітики відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», яким передбачено виділення коштів за бюджетною програмою «Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби».

Основним завданням проекту постанови є визначення прозорого та ефективного механізму використання бюджетних коштів, передбачених Мінагрополітики за бюджетною програмою «Державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби».

Повний пакет документів до проекту регуляторного акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України www.minagro.gov.ua.

Проект постанови погоджено ГоловКРУ, Держказначейством, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством юстиції.

Термін дії акта обмежений 2009 роком, тому повторне відстеження результативності проводитися не буде.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів» від 26 лютого 2009 р. № 153  розроблена на виконання доручення Першого Віце-прем'єр-міністра України О. Турчинова від 28.01.09р. № 40238/81/1-08 стосовно внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узгоджених проектів рішень Уряду щодо затвердження порядків використання коштів державного бюджету за відповідними програмами терміном на 5 років та з метою забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідними для них пільговими кредитами.

                        Крім того, протягом року вносились наступні зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2009 р. № 153, а саме:

- постанова від 1 липня 2009 р. № 653 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. № 153 і 199»;

- постанова від 3 вересня 2009 р. N 953 «Про внесення змін до деяких постанов» Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу.

- постанова від 7 жовтня 2009 р. N 1056 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. N 153 і 199».

            Прийняття постанови дозволило удосконалити механізм надання сільгосптоваровиробникам коштів на здешевлення кредитних ставок шляхом:

             - збільшення мінімального розміру компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими підприємствами агропромислового комплексу у національній валюті з облікової ставки до 1,5 облікової ставки Національного банку;

             - надання можливості сільськогосподарським підприємствам отримувати компенсацію за залученими довгостроковими кредитами у національній та іноземній валюті в розмірі 90 % відсоткової ставки за кредитом – для будівництва виробничих приміщень, тваринницьких і птахівничих комплексів і ферм, сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів, а також суб’єктам господарювання – для будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції;

             - спрощення процедури доступу сільськогосподарських товаровиробників до бюджетних коштів, які спрямовуються на їх фінансову підтримку шляхом надання права підприємствам агропромислового комплексу, які мають прострочену більш ніж шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом та Пенсійним фондом України  на отримання коштів державного бюджету;

            - надання підприємствам агропромислового комплексу права на отримання компенсації відсоткової ставки за пролонгованими коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами, строк користування за якими збільшено на період його пролонгації банком, але не більш як до 1 жовтня 2009 року.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України ”Про приєднання до Угоди про Міжнародну Організацію Виноградарства та Виноробства“

Прийняття проекту постанови викликано необхідністю законодавчого врегулювання статусу держави з метою забезпечення ефективної участі в роботі Міжнародної Організації Виноградарства та Виноробства.

Вступ України до Світової організації торгівлі та посилення процесів інтеграції і кооперації в Європі вимагає необхідності прийняття більш активної участі в науково-практичній роботі Міжнародної Організації Виноградарства та Виноробства – організації, яка об’єднує виноградарів та виноробів усього світу.

Активне членство України в роботі МОВВ є перспективною та доцільною справою для держави.

Прийняття зазначеного проекту постанови надає нашій державі право користуватися офіційними стандартами та правилами цієї Міжнародної Організації, які мають юридичну силу при міжнародній торгівлі винами та виноматеріалами і застосовуються при арбітражних спорах.

Повноцінне членство України в МОВВ дозволить ефективно використовувати закордонний досвід, забезпечити в майбутньому захист вітчизняного ринку від проникнення низькоякісної імпортної продукції, здійснювати моніторинг та маркетинг вітчизняного та іноземних ринків, дозволить вітчизняним підприємствам – виробникам виноградно-виноробної продукції  конкурувати на світовому ринку, експортувати на належному рівні свою продукцію до країн-членів МОВВ, що буде сприяти розвитку галузі і, як наслідок, створенню нових робочих місць та збільшенню надходжень до державного бюджету.

У даний час проект знаходиться в Мін’юсті.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри компенсації у 2009 році відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу кредитами» від 26 лютого 2009 р. № 199 розроблена на виконання доручення Першого Віце-прем'єр-міністра України О. Турчинова від 28.01.09р. № 40238/81/1-08 щодо затвердження порядків використання коштів державного бюджету за відповідними програмами та на виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” та відповідно до вимог пункту 4 Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2010 року № 153.

Крім того, протягом року вносились наступні зміни до вищезазначеної постанови, а саме:

- постанова від 1 липня 2009 р. № 653 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. № 153 і 199»;

- постанова від 7 жовтня 2009 р. N 1056 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. N 153 і 199».

            Прийняття постанови дозволило удосконалити механізм надання сільгосптоваровиробникам коштів на здешевлення кредитних ставок шляхом:

             збільшення мінімального розміру компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими підприємствами агропромислового комплексу у національній валюті з облікової ставки до 1,5 облікової ставки Національного банку;

             надання можливості сільськогосподарським підприємствам отримувати компенсацію за залученими довгостроковими кредитами у національній та іноземній валюті в розмірі 90 % відсоткової ставки за кредитом – для будівництва виробничих приміщень, тваринницьких і птахівничих комплексів і ферм, сховищ для зберігання зерна, овочів та фруктів, а також суб’єктам господарювання – для будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції.

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 3 Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі» від 1 липня 2009 р. № 654 розроблена з метою забезпечення умов та розширення можливостей для підприємств агропромислового комплексу щодо отримання компенсації  відсоткових ставок за кредитами банків за рахунок коштів Стабілізаційного фонду.

            Прийняття зазначеної постанови Кабінету Міністрів України зумовлене необхідністю виплати компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у 2006-2008 роках відповідно до умов постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 року № 199 “Про розміри компенсації у 2009 році відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу кредитами”, яку не було враховано.

Прийняттям постанови створено більш сприятливі умови для отримання компенсаційних коштів з державного бюджету для здешевлення залучених кредитів шляхом розширено можливості дії механізму компенсації відсоткових ставок за кредитами банків за рахунок коштів Стабілізаційного фонду.

 

Проект постанови «Про затвердження Порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки». Проект підготовлено на виконання вимог частини 2 статті 11 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та з метою визначення у чинному законодавстві порядку видачі сертифіката відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, що встановить чіткий механізм проведення сертифікації послуг суб'єктів зберігання зерна на відповідність існуючим правилам і технічним умовам зберігання зерна та продуктів його переробки.

Даний проект постанови прийнято Кабінетом Міністрів України 2 грудня 2009 року за № 1294.

 

Проект постанови «Про затвердження Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки». Проект підготовлено на виконання статей 21 та 22 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та з метою нормативно-правового врегулювання порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки.

Даний проект постанови прийнято Кабінетом Міністрів України             23 липня 2009 року за № 848.

 

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліків платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи охорони прав на сорти рослин, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики” від 05.06.2009 № 605

Базовими актами, що були передумовами прийняття постанови є Бюджетний кодекс України та  постанова Кабінету Міністрів України від    17 травня 2002 року № 659 „Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”, що в свою чергу пунктом 3 зобов’язувала органи виконавчої влади підготувати власні переліки платних послуг.

Тобто розроблення зазначеної постанови обумовлене виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 659 „Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”.

Постановою передбачено затвердження переліків платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами державної системи охорони прав  на  сорти рослин відповідно до їх функціональних повноважень і господарської та/або виробничої діяльності, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики.

Ціллю прийняття даної постанови Кабінету Міністрів України є нормативне визначення основних послуг у сфері формування і використання рослинних сортових ресурсів, охорони прав інтелектуальної власності на сорти рослин, що можуть надаватися закладами експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин зацікавленим суб’єктам господарювання за плату.

Надання затверджених послуг закладами експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин здійснюється у вільних конкурентних умовах з іншими суб’єктами господарювання, без створення перешкод для їх аналогічної підприємницької діяльності. Платний характер послуг закладів експертизи обумовлений тим, що користувачами цих послуг є не суспільство в цілому, а лише певна зацікавлена його частина, отже, альтернативне надання зазначених послуг безоплатно призведе до невиправданого навантаження на загальний фонд державного бюджету України.

Запропонований варіант державного регулювання шляхом запровадження механізму надання платних послуг закладами експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин на сучасному етапі видається єдино можливим і максимально ефективним.

Впорядкування та затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин, дозволить забезпечити належне складання державного бюджету, утворення і використання власних надходжень бюджетними установами, які утримуються за рахунок державного бюджету.

Прийняття зазначеної постанови Кабінету Міністрів України сприяє додатковому надходженню коштів до спеціального фонду Державного бюджету України, які будуть направлені на утримання бюджетних установ у галузі державного сортовипробування понад асигнування із загального фонду Державного бюджету України, що дозволить підвищити рівень ефективності діяльності бюджетних установ, виконання ними своїх функціональних обов’язків і сприятиме раціональному використанню ресурсного потенціалу агропромислового комплексу України.

Відстеження результативності даного регуляторного акта здійснюється шляхом:

- аналізу даних обліку надходжень до спеціального фонду державного бюджету від оплати послуг закладів експертизи;

- аналізу статистичної інформації щодо обсягів виробництва насіння (садивного матеріалу), площ сортових посівів;

- проведення опитувань серед суб’єктів господарювання, які є споживачами послуг.

Джерелом інформації щодо обсягів надходжень до спеціального фонду бюджету від оплати послуг, наданих закладами експертизи, є дані бухгалтерського обліку надходжень і видатків за відповідними спеціальними реєстраційними рахунками закладів експертизи, відкритих в органах Державного казначейства України; обсяги виробництва і використання сортового насіння можуть бути одержані з даних статистичної звітності, що видається Державним комітетом статистики України .

Цільовою аудиторією для проведення опитувань щодо визначення результативності цієї постанови Кабінету Міністрів України є автори сортів, власники майнових прав інтелектуальної власності на них, виробники насіння (садивного матеріалу) та інші сільськогосподарські товаровиробники.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється після набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

 

Проект постанови «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними хлібними інспекціями Автономної Республіки Крим та областей і використання коштів, що надходять як плата за їх надання, а також переліку та вартості таких послуг». Проект підготовлено з метою визначення переліку платних послуг, які можуть надаватися Державною хлібною інспекцією Автономної Республіки Крим та обласними державними хлібними інспекціями, вартості платних послуг, які можуть надаватися державними хлібними інспекціями, та порядку надання платних послуг, надходження і використання коштів за їх надання.

Даний проект постанови прийнято Кабінетом Міністрів України 23 липня 2009 року за № 834.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 406 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері сільськогосподарського насінництва та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю). Проект розроблено на виконання Закону України від 5 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

       Метою даної постанови є встановлення періодичності проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів насінництва.

Прийняття зазначеної постанови врегулювало питання щодо віднесення суб'єктів господарювання, незалежно від форми власності, з урахуванням значення прийнятного ризику, до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного, що в свою чергу дозволяє встановити періодичність та плановість чи позаплановість перевірок зазначених суб’єктів.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання чинності зазначеної постанови.

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про доповнення пункту 2 переліку платних послуг, які можуть надаватися державними насіннєвими інспекціями Мінагрополітики» від 23 липня 2009 р. N 833.

       Проект розроблено з метою адаптації нормативно-правових актів до вимог таких міжнародних організацій як ОЄСР та ІСТА. Метою даної постанови є доповнення переліку платних послуг що можуть надаватися Українською державною насіннєвою інспекцією Мінагрополітики що дало змогу убезпечити суб’єктів господарювання від справляння плати за надані послуги, не передбачені нормативно-правовими актами, а громадян від необґрунтованого завищення цін.

Зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України разом з аналізом регуляторного впливу знаходилися на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики України www.minagro.gov.ua. та був направлений на погодження зацікавленим міністерствам та відомствам.

           Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання чинності.

 

            Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві» від 18 березня 2009 р. № 232.

            Постанову розроблено з метою стабілізації галузі рослинництва, визначення основних правових, організаційних та економічних засад державної політики щодо збільшення виробництва продукції рослинництва.

Надання державної підтримки для селекції і насінництва пропонується з метою збільшення виробництва оригінального та суперелітного насіння сільськогосподарських культур, поліпшення якісних показників та репродукційного складу насіння і забезпечення реалізації потенційних можливостей сортів і гібридів та отримання за рахунок цього прибавки врожаю.

Проект постанови визначає процедуру надання державної підтримки суб’єктам первинного насінництва на часткову компенсацію вартості виконаних робіт у первинному насінництві.

Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 р. № 232 є економічно вигідним, ефективним заходом, спрямованим на впровадження у виробництво нових сортів та гібридів, підвищення урожайності та збільшення валових зборів сільськогосподарських культур, що дасть змогу істотно поліпшити економічний та фінансовий стан сільськогосподарських підприємств усіх форм власності.

Зазначений регуляторний акт дав змогу використати виділені із державного бюджету 30 млн. гривень за рахунок яких:

- сільськогосподарським товаровиробникам погашено заборгованість за 2008 рік, що зареєстрована та взята на облік в органах державного казначейства – 5,4 млн. гривень;

- 24,6 млн. гривень дало змогу частково компенсувати підприємствам первинного насінництва вартість виконаних робіт у первинному насінництві та забезпечити виробництво оригінального та елітного насіння в запланованих обсягах.

Завдяки виконанню вимог зазначеного регуляторного акту міністерство забезпечило ефективне використання виділених бюджетних асигнувань, що дало змогу сільськогосподарським товаровиробникам під урожай 2010 року провести в повному обсязі посів озимих культур власним високорепродукційним насінням та виробити 101 % насіння ярих культур.

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для державної підтримки виробництва продукції рослинництва» від 6 червня 2009 р. № 625.

Проект підготовлений відповідно до частини другої статті 76 Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 р. № 463 “Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі” та враховуючи численні звернення регіонів.

З Стабілізаційного фонду Державного бюджету України у 2009 році виділяються кошти для державної  підтримки виробництва продукції рослинництва.

Бюджетні кошти спрямовуються сільськогосподарським підприємствам  для часткової компенсації понесених витрат на вирощування  сільськогосподарських культур у таких розмірах:

     цукрові буряки для виробництва цукру  в  межах  квоти  "А"  -

750 гривень на 1 гектар посівів;

     льон-довгунець на тресту - 640 гривень на 1 гектар посівів.

Спрямовані кошти будуть використані на придбання матеріально-технічних ресурсів, що забезпечить дотримання технології вирощування сільськогосподарських культур, підвищення їх врожайності і валових зборів та  економічної ефективності виробництва, а також сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

З метою удосконалення Порядку використання коштів, розширення  кола претендентів на їх отримання та зняття соціальної напруги в регіонах,  проектом запропоновано вилучити вимоги щодо продажі 20 відс. цукрових буряків і льоно-трести через аграрні біржі та обов’язкового страхування 20 відс. посівів зазначених культур.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України забезпечить надання  бюджетних коштів сільськогосподарським підприємствам, які займаються  вирощуванням цукрових буряків та льону-довгунцю, що сприятиме підвищенню їх урожайності і збільшенню валових зборів, збереженню бурякоцукрового комплексу і галузі льонарства та збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Спрямування коштів дасть змогу придбати матеріально-технічні ресурси, що забезпечить дотримання технології вирощування сільськогосподарських культур, підвищення їх врожайності і валових зборів та  економічної ефективності виробництва, а також сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2009 р. № 9 „Про внесення змін до Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами”

Постанову розроблено з метою ефективного і безпечного застосування хімічного методу захисту рослин, спрямованого на запобігання втрат врожаю від шкідливих організмів та приведення положень нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства, що забезпечить безпечне застосування хімічного методу захисту рослин та запобігатиме втратам врожаю від шкідливих організмів.

Постанова визначає умови одержання особами, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберігання, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами допуску (посвідчення) на право роботи із зазначеними препаратами і поширюється на всі галузі виробництва, де застосовуються пестициди і агрохімікати.

Зазначена регуляторний акт дав змогу удосконалити форми і методи підготовки учасників ринку пестицидів і агрохімікатів, забезпечивши ефективний контроль за їх діяльністю.

Проведення навчань та отримання допусків (посвідчень) на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами сприяє дотриманню працівниками, діяльність яких пов’язана із захистом рослин, регламентів застосування пестицидів. Це забезпечує збереження урожаю, одержання безпечної для вживання продукції рослинництва, запобігає забрудненню навколишнього середовища та  загрозі здоров’ю населення.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта проведено до дня набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження буде здійснено відповідно до аналізу регуляторного впливу через 1,5 року після прийняття постанови, тобто в II півріччі 2010 року.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. № 513 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».

Постанова розроблена на виконання Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з метою оцінювання ступеня ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин.

Постанова визначає критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері захисту рослин та періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю).

Прийняття постанови дає змогу державним інспекціям захисту рослин Автономної Республіки Крим, областей і районів планувати та здійснювати заходи державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання в залежності від ступеню ризику: з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на рік; середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на рік;

Зазначена постанова упорядковує здійснення планових заходів контролю за додержанням законодавства в сфері захисту рослин в залежності ступеня ризику господарської діяльності суб’єктів господарювання для навколишнього природного середовища, безпеки життя і здоров’я населення та відносить суб’єктів господарювання до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього та незначного тим самим підвищуючи ефективність здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист рослин.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснено до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень до нього та їх аналізу.  

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, тобто в I півріччі 2010 року.

 

Постанова Кабінету Міністрів України „Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин” від 23.08.2009 № 808

       Актуальність та доцільність розробки постанови обумовлена відсутністю нормативно-правових актів, що регулюють відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками), розробниками, дослідниками, науковцями та споживачами сортів рослин створених на сонові генетично модифікованих організмів, що передбачають їх випробування, ввезення на митну територію України, вивільнення у навколишнє середовище та використання в Україні із забезпеченням біологічної і генетичної безпеки.

   Підставою для розроблення постанови Кабінету Міністрів України  „Деякі питання апробації, випробування, реєстрації створених на основі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин” є вимога статей 7, 11 Закону України „Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”, відповідно до яких Кабінет Міністрів України затверджує порядок проведення державної апробації (випробовувань) та порядок  державної реєстрації ГМО у відкритій системі.

Ціллю запропонованої постанови є затвердження порядків, які визначають проведення державного випробування та державної реєстрації генетично модифікованих сортів рослин. Постановою затверджується порядок, який визначає проведення державного випробування та державної реєстрації генетично модифікованих сортів рослин, як об’єктів інтелектуальної власності, що проходять процедуру державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин та/або майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, відповідно до вимог Закону України „Про охорону прав на сорти рослин”, при наявності документів, що підтверджують можливість вивільнення ГМО у відкритій системі та їх екологічну, біологічну та генетичну безпеку, які видаються уповноваженими центральними органами виконавчої влади.

Порядок проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі  визначає процедуру проведення державної апробації (випробування) створених на основі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі.

Порядок державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі визначає процедуру занесення відомостей до Державного реєстру створених на основі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі, з метою їх практичного використання відповідно до господарського призначення.

Постанова забезпечує реалізацію завдань, визначених Законом України „Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”, стосовно проведення державної експертизи генетично модифікованих сортів рослин.

Оскільки, жодним нормативно-правовим актом порядок, який визначає проведення державного випробування та порядок державної реєстрації генетично модифікованих сортів рослин не врегульовано, то зазначену проблему розв’язано лише шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, у зв’язку з тим, що  альтернативні  способи розв’язання зазначених цілей відсутні.

Прийняття акту закріпило процедуру проведення державної апробації (випробування) створених на основі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі та процедуру занесення відомостей до Державного реєстру створених на основі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі, з метою їх практичного використання відповідно до господарського призначення.

Метою прийняття акта також є забезпечення екологічної, біологічної та генетичної безпеки при вивільненні у відкриту систему сільськогосподарських сортів рослин, створених на основі ГМО.

Постанова приймалася для:

визначення правил поведінки суб’єктів державної апробації (випробування) та державної реєстрації при поводженні з  генетично модифікованими організмами сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі;

забезпечення екологічної, біологічної та генетичної безпеки при вивільненні у відкриту систему сільськогосподарських сортів рослин, створених на основі ГМО на державному рівні.

Дія акта поширюється на всіх юридичних осіб публічного та приватного права,  фізичних осіб, в тому числі, резидентів і нерезидентів.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних  в порівнянні з базовим відстеженням.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу виконання програми кваліфікаційної заявки на сорт.

 

Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів тарифів на проведення експертизи, яка є підставою для державної реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі” від 18.11.2009 № 1223

З метою виконання вимог Закону України „Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”, та забезпечення реалізації дії постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 року № 808 „Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин” було розроблено зазначену постанову Кабінету Міністрів України.

Для запровадження механізму проведення апробації (випробування) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин необхідно в установленому порядку необхідно затвердити розміри тарифів за дії, пов’язані з проведенням апробації (випробування) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі. Відповідно  прийняттям постанови створено необхідну нормативну основу для впровадження механізму проведення апробації (випробування) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин.

Розроблена постанова на даний час є оптимальним рішенням, що дозволить за дії, пов’язані з проведенням апробації (випробуванням) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин, забезпечити належне формування державного бюджету, утворення і використання власних надходжень бюджетними установами, які утримуються за рахунок державного бюджету.

Тарифи за дії, пов’язані з проведенням апробації (випробуванням) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин дозволять підвищити рівень ефективності діяльності бюджетних установ, виконання ними своїх функціональних обов’язків і сприятиме раціональному використанню ресурсного потенціалу агропромислового комплексу України

Прийняття запропонованого акту забезпечує процедуру проведення державної апробації (випробування) створених на основі генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин у відкритій системі.

Крім того, вигоди для держави:

надходження до спеціального фонду бюджету коштів для застосування їх в цільовому призначенні;

зменшення тіньового сектора обороту генетично модифікованих сортів сільськогосподарських рослин;

          відповідальність щодо посилення екологічної, біологічної та генетичної безпеки при вивільненні у відкриту систему сільськогосподарських сортів рослин, створених на основі ГМО.

екологічна, біологічна та генетична безпека при вивільненні у відкриту систему сільськогосподарських сортів рослин, створених на основі ГМО.

Для відстеження результативності даного регуляторного акта необхідно вжити ряд організаційних заходів, а саме забезпечити здійснення:

 аналізу статистичної інформації щодо обсягів апробації (випробування) генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин;

проведення опитувань серед суб’єктів господарювання, які є споживачами послуг.

обсяги апробації можуть бути одержані з даних статистичної звітності.

Цільовою аудиторією для проведення опитувань щодо визначення результативності цієї постанови є автори сортів, власники майнових прав інтелектуальної власності на них, виробники насіння (садивного матеріалу) та інші сільськогосподарські товаровиробники.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється після  набрання чинності регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. № 106 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними інспекціями захисту рослин».

Постанова Кабінету Міністрів України від «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними інспекціями захисту рослин» розроблена з метою своєчасної організації обстеження сільськогосподарських та інших угідь, посівів, насаджень, рослинності закритого ґрунту, розробки прогнозів виявлення і своєчасного інформування про наявність і розвиток шкідників та хвороб рослин, а також бур’янів; забезпечення аналітичних досліджень щодо відповідності вимогам сертифікатів якості засобів захисту рослин, у тому числі пестицидів, які завозяться в Україну, а також додержання регламентів їх застосування. 

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено в II півріччі 2010 року.

Проект постанови "Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість" був розроблений з метою реалізації норми підпункту 8-1.15.6 пункту 8-1.15 статті 8-1 Закону України від 31.10.2008 № 639 "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України", відповідно до якої Кабінет Міністрів України визначає та оприлюднює повний перелік видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість", згідно з Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності" (далі – КВЕД), затвердженим відповідно до Закону України "Про стандартизацію".

Проектом постанови передбачалось затвердити повний перелік видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість", згідно з Національним класифікатором України "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375.

Проект постанови прийнятий як постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 № 23 "Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість".

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість" розроблений з метою врегулювання проблемного питання щодо розповсюдження спецрежиму на такі види діяльності як обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб).

Спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства  запроваджений відповідно до статті 8-1 Закону України від 03.04.1997 № 168 "Про податок на додану вартість" з 1 січня 2009 року.

Обрати спецрежим може резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства.

При цьому обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, відповідно до норм статті 8-1 Закону України від 03.04.1997 № 168 "Про податок на додану вартість" вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб).

На виконання норм статті 8-1 Закону України від 03.04.1997 № 168 "Про податок на додану вартість" Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 21.01.2009 № 23 "Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість".

У примітці Переліку зазначено, що вважається діяльністю, на яку поширюється спецрежим, а саме: обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності у сфері сільського господарства, та обробка чи переробка та/або консервація продукції, одержаної в результаті діяльності у сфері сільського (в частині тваринництва) та лісового господарства, рибальства і рибництва за умови, що така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку на додану вартість (крім їх придбання в інших осіб).

При цьому у Примітці не має чіткого посилання на коди згідно КВЕДу.

При здійсненні реєстрації сільгосппідприємств суб’єктами спецрежиму органами державної податкової служби використовується комп’ютерна програма, яка не сприймає такі види діяльності як обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності у сфері сільського господарства, та обробка чи переробка та/або консервація продукції, одержаної в результаті діяльності у сфері сільського (в частині тваринництва) та лісового господарства, рибальства і рибництва.

Державна податкова адміністрація на запит Мінагрополітики листом від 23.02.2009 № 2095/5/16-1116, повідомила, що примітка до Переліку не може відноситись до всіх видів діяльності, зазначених у Переліку, а лише до тих, в яких чітко зазначені слова "перероблення" чи "оброблення" того чи іншого виду діяльності.

Все це призводить до невиконання норм Закону України від 03.04.1997 № 168 "Про податок на додану вартість" про те, що під дію цього спецрежиму підпадають обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку (крім їх придбання в інших осіб).

З метою вирішення цього питання і був розроблений цей проект постанови, яким передбачається внести зміни до Переліку щодо чіткого визначення кодів згідно КВЕДу таких видів діяльності як обробка, переробка та/або консервація продукції, одержаної в результаті здійснення тих видів діяльності, які передбачені Переліком за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо платником податку на додану вартість (крім їх придбання в інших осіб), якщо така обробка, переробка та/або консервація здійснюються безпосередньо платником податку або на давальницьких умовах.

Крім того, проектом постанови було запропоновано доповнити Перелік таким видом діяльності як "вирощування квітів, насіння, розсади, квіткових цибулин, бульб тощо", оскільки даний вид діяльності передбачений підпунктом 8-1.15.2 пункту 8-1.15 статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість".

Буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, що підпадають під дію статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість".

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено після набрання чинності цього регуляторного акту шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік після набрання чинності регуляторним актом з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Проект постанови "Про доповнення переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість"  був підготовлений з метою ряду проблемних питань, які виникли при практичній реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 № 23 "Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість".

По-перше, в Україні зареєстровані такі сільськогосподарські підприємства, вид діяльності яких відповідно до Класифікації видів економічної діяльності, прийнятого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375, відноситься до коду 01.30.0, тобто "змішане сільське господарство".

При цьому в зв'язку з тим, що в переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість", що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 № 23, відсутній такий вид діяльності як "змішане сільське господарство" та відповідний код, органи державної податкової служби  відмовлялися реєструвати такі сільгосппідприємства суб'єктами спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства.

Проте, такі сільгосппідприємства займаються вирощуванням як рослинницької так і тваринницької продукції.

По-друге, на стадії опрацювання проекту постанови "Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість" Міністерство аграрної політики пропонувало таку редакцію Переліку, який включав такий вид діяльності як "вирощування міцелю та грибів, збирання лісових грибів".

За наполяганням Міністерства фінансів України, зазначений вид діяльності був виключений з Переліку.

Мінагрополітики змушене було погодитись із позицією Мінфіну у зв’язку з тим, що закінчувався термін реєстрації сільгосппідприємств у якості суб’єктів спецрежиму, встановлений ДПА. У разі відсутності постанови сільгосппідприємства не змогли б зареєструватись у якості суб’єктів спецрежиму.

Наслідком цього стало те, що сільськогосподарські підприємства, які займаються на території України таким видом діяльності як змішане сільське господарство і вирощування міцелію та грибів, збирання лісових грибів, не в змозі зареєструватись як суб'єкти спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства.

Ціллю прийняття проекту постанови було врегулювання проблемних питань, пов’язаних з реєстрацією у якості суб’єктів спецрежиму підприємств, які займаються змішаним сільським господарством і вирощуванням міцелю та грибів, збиранням лісових грибів.

Проектом постанови передбачалося внести зміни до діючого Переліку, та доповнити його такими видами діяльності як "змішане сільське господарство" та "вирощування міцелю та грибів, збирання лісових грибів".

Проект постанови прийнято як постанову Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 87 "Про доповнення переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість".(

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 16 переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість" розроблений з метою врегулювання проблемних питань, які виникають при практичному застосуванні постанови від 21.01.2009 № 23 "Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість".

Метою прийняття зазначеного проекту постанови було усунення неоднозначного трактування можливості розповсюдження дії спецрежиму не лише на ті суб’єкти господарювання, які у своїй діяльності поєднують розведення та виловлення риби, але й на ті, які займаються окремо або розведенням або виловом риби.

Відповідно до статті 8-1 Закону України від 03.04.1997 № 168 "Про податок на додану вартість" з 1 січня 2009 року був запроваджений спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість діяльності у сфері сільського і лісового господарства та рибальства.

Обрати спецрежим може резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства.

На виконання норм статті 8-1 Закону України від 03.04.1997 № 168 "Про податок на додану вартість" Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 21.01.2009 № 23 "Про затвердження переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість".

Органи державної податкової служби наполягають на тому, що дія спецрежиму розповсюджується лише на ті суб’єкти господарювання, які у своїй діяльності поєднують розведення та виловлення риби.

Цілком зрозуміло, що така вимога не могла бути виконана. Розведення риби проводиться в контрольованих умовах закритих водоймищ, навпаки, промисел морської риби здійснюється у неконтрольованих природних умовах (море, океан) та складається з пошуку, лову, обробки і затарювання.

Одночасне поєднання цих несумісних видів діяльності неможливе, тому суб’єктів пільгового оподаткування – рибопромислових підприємств, що займаються виловом морської та океанічної риби просто не існує.

Крім того, неможливість суб’єктів господарювання у сфері розведення та виловлення риби, які займаються окремо або розведенням або виловом риби, зареєструватись суб’єктами спецрежиму порушувала вимоги пункту 8-1.1 статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість" щодо права самостійного обрання резидентом такого спецрежиму, який провадить підприємницьку діяльність у сфері рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 8-1.6 цієї статті.

Все це призводило до зменшення непрямої державної підтримки суб’єктів господарювання у сфері розведення та виловлення риби за рахунок дії спецрежиму.

Буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, що підпадають під дію статті 8-1 Закону України "Про податок на додану вартість".

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку" розроблений на численні звернення сільгосптоваровиробників, які займаються первинним виноробством.

Постановою Верховної Ради України від 12.09.1996 № 365 "Про перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір" визначено, що перелік товарів, на які встановлюється акцизний збір, визначається і обмежується переліком підакцизних товарів, які увійшли, зокрема, до Закону України від 07.05.1996 № 178 "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої".

Статтею 2 цього Закону ставка акцизного збору на виноматеріали, вироблені на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, не встановлена.

Тобто, враховуючи норми Постанови Верховної Ради України від 12.09.1996 № 365 "Про перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір", вищезазначені виноматеріали не відносяться до підакцизної продукції.

Проте, у Законі України від 07.05.1996 № 178 "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" такі виноматеріали не виключені з переліку підакцизної продукції, що дає привід податковим органам тлумачити їх як підакцизну продукцію.

А це, в свою чергу, призводить до конфліктних ситуацій з податковими органами при реєстрації сільськогосподарських підприємств, які є підприємствами первинного виноробства і реалізують виноматеріали підприємствам вторинного виноробства, які використовують ці виноматеріали для виробництва готової продукції, платниками фіксованого сільськогосподарського податку, адже пунктом 4 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 658, визначено, що до доходів, які включаються до виручки від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, не відносяться підакцизні товари.

Слід відмітити також те, що у Законі України від 17.12.1998 № 320 "Про фіксований сільськогосподарський податок" зазначеного обмеження немає.

Це змусило вищезазначені сільськогосподарські підприємства шукати захисту у судах різних інстанцій. І слід зазначити, що дві третини судових рішень виноситься на їх користь.

Проект постанови прийнятий як постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 № 576 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку", що сприяло врегулюванню конфліктних ситуацій з податковими органами при реєстрації сільськогосподарських підприємств, які є підприємствами первинного виноробства і реалізують виноматеріали підприємствам вторинного виноробства, у якості платників фіксованого сільськогосподарського податку.

Буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку".

Проект постанови "Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" був розроблений на виконання Закону України від 04.02.2009 № 922 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу", пунктом 4 розділу І якого передбачено внесення змін до статті 11 Закону України  "Про податок на додану вартість", а саме, що сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м’ясопродукти , у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.

Внесення змін до Порядку нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня
1999 р. № 805 обумовлено продовженням без обмеження дії виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.

Метою прийняття цього проекту постанови було продовження без обмеження дії виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.

В умовах відсутності коштів державного бюджету для здійснення прямої підтримки вищезазначені кошти є вагомою непрямою підтримкою сільгосптоваровиробників, яка сприяє оновленню матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва.

Проект постанови був прийнятий як постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 № 291 "Про реалізацію пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість".

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року»

Проект розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 184-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року».

Метою Програми є удосконалення організаційно-правових та економічних умов для створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, формування їх інфраструктури, забезпечення доступу особистих селянських і невеликих фермерських господарств та фізичних осіб — сільськогосподарських товаровиробників до аграрних ринків, піднесення рівня добробуту і зайнятості сільського населення.

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом запровадження державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, що сприятиме розвитку аграрного виробництва і сільських територій, розширенню сфери зайнятості сільського населення та підвищенню його добробуту. Строк виконання Програми – 2009-2015 роки.

Проект постанови прийнятий як постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 557.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»

Проект постанови розроблено на виконання доручення Прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В. від 20.02.2009 № 8797/0/1-09 за результатами наради з питань підтримки розвитку фермерських господарств від 17 лютого 2009 року та у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фермерське господарство» від 03.03.2009 р. № 1048-VI

Після внесення змін до Порядку фінансова підтримка на безповоротній основі, яка надається лише новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами, буде надаватися ще й фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях. Крім того, дані фермерські господарства матимуть право на отримання часткової компенсації витрат за придбання одного, а не першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля.

Проектом постанови передбачається розширення такого напряму надання фінансової підтримки на поворотній основі як для розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації. Після внесення змін до Порядку фермерські господарства зможуть використати кошти, отримані з держбюджету на поворотній основі, як пайовий внесок до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, створених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств.

Проект постанови прийнятий як постанова Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 № 612.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду для надання кредитів фермерським господарствам, у тому числі на придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва»

Проект постанови розроблено на виконання підпункту другого п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 463 «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі», за дорученням Прем’єр-міністра  України, висловленого на нараді з питань виконання завдань розвитку машинобудування для агропромислового комплексу 18.05.2009 р. та на виконання п. 1 доручення КМУ від 04.04.2009 № 18476/0/1-09.

Зазначені зміни забезпечать доступ до отримання фінансової підтримки на поворотній основі для придбання сільськогосподарської техніки та вантажних автомобілів вітчизняного виробництва, обладнання, поповнення обігових коштів, виробництва, переробки та збуту сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, зрошення та меліорації земель, а також на розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, в тому числі для здійснення пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, створених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств шляхом надання її через регіональні відділення Фонду. Це забезпечить державною підтримкою фермерські господарства країни, сприятиме зміцненню їх матеріально-технічної бази, нарощуванню обсягів виробництва конкурентоздатної сільськогосподарської продукції,створенню додаткових робочих місць у сільській місцевості, збільшить попит на ринку вітчизняної сільськогосподарської техніки та сприятиме розвитку вітчизняного машинобудування.

Проект постанови прийнятий як постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 651.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам»

Проект постанови розроблено на виконання підпункту другого п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 463 «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 557 «Про затвердження Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року».

Порядком передбачається, що бюджетні кошти спрямовуються для надання безповоротної фінансової допомоги діючим та новоствореним сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам на придбання техніки і обладнання вітчизняного виробництва за одним із видів діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, за умови зарахування зазначеної техніки та обладнання до неподільного фонду кооперативу, який не підлягає поділу між членами кооперативу, а в разі ліквідації передається іншому сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу.

Безповоротна фінансова допомога надається сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, членами яких є виключно особисті селянські та фермерські господарства, фізичні особи-сільськогосподарські товаровиробники

Запровадження державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам сприятиме розвитку аграрного виробництва і сільських територій, розширенню сфери зайнятості сільського населення та підвищенню його добробуту.

Проект постанови прийнятий як постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 723.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання державної підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам»

Розроблено на виконання окремого рішення Уряду та Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року, а також на виконання підпункту 10 пункту 4 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року.

Метою є державна підтримка показових молочарських сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів як базових для проведення навчання та передачі передового досвіду з метою розвитку кооперативного руху і сприяння формуванню інфраструктури аграрного ринку за участю особистих селянських та фермерських господарств, фізичних осіб - сільськогосподарських товаровиробників шляхом централізованого збирання молока у населення та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 року № 723.

Проект постанови прийнятий як постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 № 1039.

 

Постанова КМУ “Про доповнення пункту 7 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 23.07.2009 № 771

Постанова КМУ “Про доповнення пункту 7 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” розроблено Мінагрополітики з метою забезпечення виконання Закону України  “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” в частині надання соціально спрямованих дорадчих послуг та ефективного використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарської дорадчої служби.

Головною ціллю регуляторного акта є державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби шляхом фінансування надання соціально спрямованих дорадчих послуг суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості та сільському населенню.

Проект постанови розроблено з метою усунення необґрунтованих бар’єрів при закупівлі соціально спрямованих дорадчих послуг за державні кошти.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено за показниками результативності Міністерством аграрної політики України.

 

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про державне регулювання виробництва цукру та цукрових буряків у період з 1 вересня 2010 р. до 1 вересня 2011 р.”

Проект постанови Кабінету Міністрів України направлений на вирішення проблеми організації виробництва та регулювання ринку цукру, забезпечення стабільних економічних умов для бурякосіючих господарств, цукрових заводів та споживачів, а також сталих надходжень до бюджету.

Основною метою прийняття зазначеної постанови є стабілізація виробництва цукросировини та цукру, задоволення внутрішньої потреби держави в цукрі, регулювання його ринку, створення реальних передумов для оптимального функціонування галузі. Встановлення мінімальних цін на цукрові буряки та цукор дозволяє забезпечити для підприємств бурякоцукрового комплексу беззбиткове виробництво, мінімальними обіговими коштами, відійти від бартерних розрахунків та сприяє відродженню галузі.

            Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься, після набрання чинності цієї постанови, шляхом аналізу статистичних даних.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування”

Проект постанови розроблено на виконання підпункту 7.13.1 статті 7 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” та абзацу другого постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 1997 року № 859 “Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва” (із змінами) у зв’язку з розробленням і впровадженням у виробництво нових видів продуктів дитячого харчування.

Метою проекту постанови є  уточнення переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування, що дасть можливість наростити обсяги виробництва та збільшити надходження на вітчизняний ринок доступних за ціною високоякісних продуктів дитячого харчування.

Прийняття постанови дасть можливість підприємствам-виробникам дитячого харчування за рахунок звільнення від оподаткування прибутку спрямовувати отримані кошти на придбання сучасного технологічного обладнання, впровадження новітніх технологій, налагодження випуску нових продуктів харчування для дітей всіх вікових груп, які зможуть конкурувати з імпортною продукцією та розширити асортимент продуктів, що сприятиме збільшенню обсягів виробництва, підвищенню якості, розширенню асортименту і зниженню роздрібних цін на продукти  дитячого харчування.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» іноземного кредиту під державну гарантію у 2009 році на виконання інвестиційного проекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних засобів і обладнання для заготівлі молока, його зберігання та переробки» від 17 червня 2009 р. №645

Проект постанови розроблений Мінагрополітики за участю Японської компанії “Marubeni corporation” та ВАТ НАК «Украгролізинг» на виконання інвестиційного проекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій в прийманні, доробці та зберіганні сільськогосподарської продукції.

Метою реалізації інвестиційного проекту є виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції і оснащення необхідними матеріально-технічними ресурсами, об’єктами інфраструктури та обладнанням для приймання, доробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Реалізація інвестиційного проекту здійснюватиметься шляхом надання державної підтримки суб’єктам господарювання для їх технічного оснащення.

 Постанова забезпечує необхідний рівень державного регулювання у відповідній сфері на 2009 рік.

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» іноземного кредиту під державну гарантію у 2009 році на виконання інвестиційного проекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних засобів і обладнання для заготівлі молока, його зберігання та переробки» від 17 червня 2009 р. №646 (Японія);

Проект постанови розроблений Мінагрополітики за участю Японської компанії “Marubeni Сorporation”, “Sojitz Сorporation” та                               ВАТ НАК «Украгролізинг» на виконання інвестиційного проекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних засобів і обладнання для заготівлі молока, його зберігання та переробки.

Метою реалізації інвестиційного проекту є виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції і оснащення необхідними матеріально-технічними ресурсами та об’єктами інфраструктури разом з обладнанням для заготівлі молока, його зберігання та переробки.

Постанова забезпечує необхідний рівень державного регулювання у відповідній сфері на 2009 рік.

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів і об’єктів інфраструктури разом з обладнанням для заготівлі молока, його зберігання та переробки» від 17 липня 2009р. №772 (Канада)

Проект постанови розроблений  на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 06.07.2009 року та робочої зустрічі в Мінагрополітики 07.07.2009 року з представниками Канадської корпорації розвитку експорту, НАК „Украгролізинг” та Української академії аграрних наук  щодо впровадження спільних інвестиційних проектів під гарантії Уряду по забезпеченню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молоковозами та  об’єктами інфраструктури разом з обладнанням  для заготівлі  молока, його зберігання  та переробки.

Метою реалізації інвестиційного проекту є виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції і оснащення необхідними матеріально-технічними ресурсами та об’єктами інфраструктури разом з обладнанням для заготівлі молока, його зберігання та переробки.

Даний проект постанови стосується інвестиційних проектів, по яких Кабінетом Міністрів України вже прийнято рішення про надання державних гарантій, та розроблений з метою створення конкуренції інвесторів, які висловили бажання фінансувати цей проект.

Реалізація інвестиційного проекту здійснюватиметься за результатами конкурсу інвесторів на право фінансування і реалізації даного проекту шляхом надання державної підтримки суб’єктам господарювання для їх технічного оснащення. Строк виконання Проекту 2009-2012 роки.

Надання державної підтримки суб’єктам господарювання передбачається здійснювати через НАК „Украгролізинг” за умови надання державних гарантій Урядом із залученням інвестицій канадських  компаній.

Фінансування інвестиційного проекту передбачається здійснювати за рахунок кредиту наданого Канадською Експортною Агенцією „EDC” терміном до 10-ти років під державні гарантії Уряду України через НАК „Украгролізинг”.

Орієнтовний обсяг коштів для виконання інвестиційного проекту становить до 300 млн. доларів США.

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів і об’єктів інфраструктури разом з обладнанням для приймання, доробки та зберігання сільськогосподарської продукції» від 17 липня 2009р. №773 (Канада);

Проект постанови розроблений  на виконання пункту 17 доручення Кабінету Міністрів України від 29 січня 2009 року № 4278/0/1/-09 щодо залучення інвестицій для розбудови мережі внутрішніх і портових елеваторів.

Метою реалізації інвестиційного проекту є виробництво конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції і оснащення необхідними матеріально-технічними ресурсами, об’єктами інфраструктури та обладнанням для приймання, доробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

Реалізація інвестиційного проекту здійснюватиметься шляхом надання державної підтримки суб’єктам господарювання для їх технічного оснащення.

Надання державної підтримки суб’єктам господарювання передбачається здійснювати через НАК „Украгролізинг” за умови надання державних гарантій Урядом із залученням інвестицій канадських компаній.

Фінансування інвестиційного проекту передбачається здійснювати за рахунок кредиту, наданого Канадською експортною агенцією “EDC” терміном до 10-ти років під державні гарантії Уряду України через НАК „Украгролізинг”.

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання» від 9 вересня 2009 р. №1012 (Корея);

Проект розроблений за результатами робочої поїздки членів Уряду під керівництвом Прем’єр-міністра України Тимошенко Ю.В. в Республіку Корея з метою забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молоковозами та обладнанням для зберігання молока.

Метою реалізації інвестиційного проекту є виробництво конкурентноспроможної сільськогосподарської продукції і оснащення необхідними матеріально-технічними ресурсами та обладнанням для заготівлі молока і його зберігання.

Реалізація інвестиційного проекту здійснюватиметься шляхом надання державної підтримки суб’єктам господарювання для їх технічного оснащення.

Надання державної підтримки суб’єктам господарювання передбачається здійснювати через НАК «Украгролізинг» за умови надання державних гарантій Урядом із залученням інвестицій корейських компаній.

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про залучення Національною акціонерною компанією “Украгролізинг” у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання» Постанова від 29 жовтня 2009р. №1183 (Корея);

Проект постанови розроблений з метою забезпечення реалізації НАК «Украгролізинг», спільно з корейськими компаніями, інвестиційного проекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних засобів і обладнання для заготівлі молока, його зберігання та переробки.

Метою прийняття постанови є забезпечення реалізації НАК «Украгролізинг», спільно з корейськими компаніями, інвестиційного проекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних засобів і обладнання для заготівлі молока, його зберігання та переробки.

Фінансування інвестиційного проекту передбачається здійснювати за рахунок кредиту, наданого Експортно-імпортним банком Кореї терміном до 10-ти років під державні гарантії Уряду україни через НАК «Украгролізинг».

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу» від 20.05.2009 року № 591.

Для подальшого розвитку аграрного сектору економіки України створюються сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, подальший розвиток яких потребує державної підтримки через діючий механізм фінансового лізингу.

Проектом акта передбачається розширення кола лізингоодержувачів та визначення критерію відбору потенційних лізингоодержувачів на конкурсній основі шляхом проведення аукціону, надаючи право передачі техніки і обладнання у фінансовий лізинг тим сільгосптоваровиробникам, які не мають заборгованості по лізингових платежах, заборгованості перед державним (місцевим) бюджетом та пенсійним фондом України.

Мета проекту постанови Кабінету Міністрів України дозволити закупівлю сільськогосподарської техніки і обладнання,  а також інших основних засобів виробництва сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами та фізичними особами – членами особистих селянських господарств на умовах фінансового лізингу та удосконалення процедури закупівлі техніки на умовах фінансового лізингу, а також підвищення рівня прозорості щодо визначення потенційних лізингоодержувачів. Зазначене сприятиме підвищенню рівня добробуту і зайнятості сільського населення.

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про залучення Національною акціонерною компанією “Украгролізинг” у 2009 році кредитів під державні гарантії для реалізації інвестиційних проектів, пов’язаних із закупівлею сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва» від 11.10.2009 року № 1329

Проект розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009р. № 463 «Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі», якою передбачено виділення на поворотній основі коштів Стабілізаційного фонду у сумі 393 562,0 тис. грн. із використанням їх на заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Метою прийняття акта є максимальне залучення коштів для закупівлі техніки, що відповідає вимогам сучасних ресурсозберігаючих технологіям виробництва сільськогосподарської продукції та користується попитом у сільгосптоваровиробників.

Реалізація проекту акта планувалась проводитись у межах обсягів видатків та кредитування, за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Використані на безповоротній основі кошти у сумі 120,0 млн. гривень будуть повністю компенсовані за рахунок обов’язкових платежів до державного бюджету, збільшенням виробництва сільськогосподарської продукції, та  за рахунок зменшення втрат при застосуванні новітніх технологій.

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях" від 11 березня 2009 року № 187

Проект постанови передбачав встановлення порядку надання державної допомоги, за рахунок якої буде забезпечена підтримка виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, зростання доходів сільськогосподарських товаровиробників.

Згідно з проектом постанови частина коштів Державного бюджету  України на 2009 рік  за кодом програмної класифікації видатків 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" спрямовувалася для надання державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях шляхом компенсації  сільськогосподарським підприємствам вартості електроенергії та палива, використаних для поливу сільськогосподарських культур на зрошуваних землях та заповнення водою земельних чеків для вирощування рису.

Проектом постанови встановлювалися обсяги та механізм компенсації вартості електроенергії та палива, використаних сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності та господарювання (крім бюджетних установ), включаючи фермерські господарства та приватні сільськогосподарські підприємства.

Постанова забезпечує необхідний рівень державного регулювання у відповідній сфері.

Реалізація зазначеної постанови Кабінету Міністрів України сприяла:

забезпеченню державної підтримки вітчизняного сільгосптоваровиробника; збільшенню обсягів виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях; зростанню доходів сільськогосподарських товаровиробників від реалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної на зрошуваних землях, та вироблених з неї продуктів харчування;

зменшенню собівартості виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях, стабілізації цін на сільськогосподарську продукцію на внутрішньому ринку;

розвитку  та відновленню меліоративного комплексу  України;

поліпшенню соціальних умов для сільського населення, що мешкає у південних регіонах України і має обмежені ресурси води.

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Питання ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і споживання біологічних видів палива"

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Питання ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і споживання біологічних видів палива" розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для організації виконання Закону України від 21 травня 2009 року № 1391-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива», який затверджено Першим віце-прем'єр-міністром України Турчиновим О.В. від 26.06.2009                            № 33397/1/1-09.

 Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива» передбачена норма щодо ввезення на митну територію техніки, обладнання, устаткування для виробництва біопалива, а також технічних та транспортних засобів, які споживають біопаливо, без сплати ввізного мита та ПДВ згідно з порядком порядку, який встановлено Кабінетом Міністрів України.

Проект постанови визначає процедуру визначення переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів для виробництва та споживання біопалива, які звільняються від сплати мита та ПДВ.

Для забезпечення виконання норм вищезазначеного Закону, передбачається затвердження проектом постанови:

Порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і споживання біологічних видів палива;

Положення про Міжвідомчу комісію з питань формування переліку товарів, що ввозяться на митну територію України для сприяння розвитку виробництва і споживання біологічних видів палива.

Зазначеним Порядком передбачено, що ввезення суб'єктами на митну територію України зазначених товарів зі звільненням від обкладення ввізним митом та ПДВ, здійснюється  на  підставі переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Формування зазначених переліків здійснюється Міжвідомчою комісією, яка утворюється з представників заінтересованих органів виконавчої влади, склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

Термін дії акта визначається зазначеним Законом, згідно з яким ввезення техніки, обладнання, устаткування, технічних і транспортних засобів для виробництва і споживання біопалива на пільгових умовах, встановлено на період до 1 січня 2019 року.

Прийняття зазначеного регуляторного акта дасть можливість встановити чіткий порядок ввезення на пільгових умовах техніки, обладнання, устаткування для виробництва біопалива, а також технічних та транспортних засобів, які споживають біопаливо, і одночасно забезпечити контроль за цільовим використання товарів та недопущенням необґрунтованого звільнення від сплати мита та ПДВ. Також, прийняття проекту постанови  дасть змогу забезпечити насичення внутрішнього ринку України технікою, обладнанням, устаткуванням ля виробництва біопалива, що в свою чергу сприятиме розвитку виробництва біопалива в Україні.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності проекту постанови.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 403 “Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”

Проект постанови Кабінету Міністрів України підготовлено на виконання Закону України “Про дорожній рух”.

Зазначеним проектом передбачалося запровадити новий порядок проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Прийняття постанови забезпечило більш якісне проведення державних технічних оглядів тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів,  сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 № 438 “Про внесення змін до Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації”

Проект підготовлено на виконання Закону України “Про дорожній рух” та Закону України “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України”.

Метою прийняття зазначеного проекту було регулювання суспільних відносин у сфері організації та здійснення державного технічного нагляду за дотриманням правил технічної експлуатації, обліку та безпеки дорожнього руху тракторів, тракторних причепів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, меліоративних, дорожньо-будівельних машин, іншої сільськогосподарської техніки та механізмів, забезпечення контролю за виконанням законодавства у сфері захисту прав споживачів на придбані чи відремонтовані машини та комплектуючі вузли і агрегати до них, а також охорони навколишнього середовища при їх використанні, здійснення реєстрації та проведення контролю за сплатою податку з власників машин їх експертної оцінки, визначення загально-правових, організаційних і фінансових засад функціонування органів державного технічного нагляду.

Постанова забезпечила регулювання суспільних відносин у сфері організації та здійснення державного технічного нагляду за дотриманням правил технічної експлуатації, обліку та безпеки дорожнього руху машин, визначення загально-правових, організаційних і фінансових засад функціонування органів державного технічного нагляду.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”

Проект постанови підготовлено з метою приведення Правил реєстрації та обліку машин до Закону України “Про дорожній рух”.

Метою прийняття зазначеного проекту постанови було усунення перешкод, неточностей та протиріч під час реєстрації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів,  що експлуатуються на Україні.

Прийняття постанови забезпечило прозору реєстрацію тракторів, самохідних  шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, захистило права і законні інтереси суб’єктів господарювання та споживачів, а також збережло та зменшило їхні грошові та часові витрати.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2009 № 347 “Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста”

Проект постанови підготовлено на виконання Закону України від 24.09.2008 р. № 586-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.

Метою прийняття зазначеного проекту постанови є встановлення єдиного порядку складання теоретичного і практичного іспитів для отримання права на керування тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1259 “Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста”

Проект постанови підготовлено на виконання Закону України від 24.09.2008 р. № 586-VI “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”.

Метою прийняття зазначеного проекту постанови було встановлення єдиного порядку видачі посвідчень тракториста-машиніста, усунення розбіжностей між категоріями машин та довідниками кваліфікаційних характеристик, відповідно до яких здійснюється навчання трактористів-машиністів.

Прийняття постанови забезпечило приведення законодавства до європейських норм, встановлення європейського зразку посвідчення, спрощення процедури видачі посвідчень категорії та приведення категорій у відповідність до діючих розрядів та кваліфікаційних вимог.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.2009 № 1230 “Про внесення змін до розмірів зборів, які справляються з підприємств, установ, організацій та громадян за послуги, що надаються інспекціями державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”

Проект постанови підготовлено на виконання Указу Президента України від 03.07. 2009 р. № 508/2009 “Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних послуг)”.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. № 298 “Про розміри зборів за послуги, що надаються інспекціями державного  технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій” затверджені розміри зборів за послуги, що надаються інспекціями. Інспекції державного технічного нагляду 11 років надають послуги відповідно до зазначених розмірів зборів.

За відповідний період індексація вартості розмірів зборів за послуги, що надаються інспекціями державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, не проводилась. При цьому витрати на утримання інспекцій постійно індексуються.

Метою прийняття постанови була зміна вартості розмірів зборів за послуги, що надаються інспекціями державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій шляхом проведення індексації вартості розмірів зборів за такі послуги, починаючи з 1 січня 1999 р., з урахуванням зміни цін виробників промислової продукції на підставі даних Державного комітету статистики.

Прийняття постанови забезпечило зміцнення матеріально-технічної бази інспекцій, більш якісне виконання інспекціями покладених на них завдань, приведення розмірів зборів за послуги до вимог діючого законодавства.

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перелік с.г. техніки іноземного виробництва, що придбавається с.г. підприємствами в 2009-2010 роках через механізм здешевлення середньострокових та довгострокових кредитів" від 23 грудня 2009 року № 1651-р

Проект розроблений на виконання Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»

Метою прийняття  розпорядження є покращення забезпечення агропромислового комплексу сучасною енерго- та ресурсоощадною сільськогосподарською технікою, яка не виробляється в Україні, відповідно до технологічних потреб сільськогосподарських підприємств через збільшення ними обсягів залучення кредитних ресурсів комерційних банків для оновлення машинно-тракторного парку агропромислового комплексу.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про додатковий випуск акцій ВАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» від 21 жовтня 2009 року № 1265-р

Проект розроблено на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2006 р. № 508–р. «Про збільшення статутного фонду              НАК «Украгролізинг», постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2007р. № 1188 «Про внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії «Украгролізинг», Статуту відкритого акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 354 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 231) та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 лютого 1999 року № 25 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, які створюються шляхом заснування органом, уповноваженим управляти об’єктами державної власності, та холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» (07-07/99).

Метою прийняття розпорядження є проведення додаткового випуску акцій у документарній формі на суму фактично перерахованих у 2006 році коштів - 163975500 грн - із збереженням у власності держави 100 відсотків цих акцій.

 

Наказ Мінагрополітики від 06.05.2009 № 315 “Про затвердження Порядку створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду”

Проект наказу підготовлено на виконання Закону України “Про дорожній рух”.

Метою прийняття проекту наказу було встановлення порядку створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час державного технічного огляду.

Наказ було прийнято 06.05.2009 за № 315 та зареєстровано в Мін’юсті 26 травня 2009 р. за N 461/16477.

Прийняття наказу забезпечило включення на об’єктивних засадах суб’єктів господарювання до реєстру та встановлення механізму оприлюднення реєстру суб’єктів господарювання.

 

Наказ Мінагрополітики від 06.05.2009 № 316 “Про затвердження вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”

Проект наказу підготовлено на виконання Закону України “Про дорожній рух”.

Метою прийняття проекту наказу було встановлення вимог до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів та методів контролю під час перевірки технічного стану машин.

Проект наказу був розміщений на веб-сайті Мінагрополітики www.minagro.gov.ua та погоджений із зацікавленими органами.

Наказ було прийнято 06.05.2009 за № 316 та зареєстровано в Мін’юсті 26 травня 2009 р. за N 462/16478.

Прийняття наказу забезпечило якісне проведення суб`єктами господарювання перевірки технічного стану машин, підвищення рівня справності техніки, зменшення кількості нещасних випадків під час виконання сільськогосподарських робіт, безпеку дорожнього руху.

Наказ Мінагрополітики від 16.07.2009 № 504 “Про затвердження форм документів, які використовуються інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при виконанні покладених на них завдань”

Проект наказу підготовлено на виконання Закону України “Про дорожній рух”, постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 р. № 403 “Про затвердження Порядку проведення державного технічного огляду тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”, постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 р. № 217 “Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 р. № 694 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”, наказу Міністерства аграрної політики від 08.05.2007 р. №311 “Про затвердження Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками “Транзит” суб’єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”.

Метою прийняття проекту наказу було встановлення форм документів, що використовуються інспекціями державного технічного нагляду Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій під час реєстрації, проведення державних технічних оглядів тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, видачі посвідчень тракториста-машиніста тощо.

Наказ було прийнято 16.07.2009 за № 504 та зареєстровано в Мін’юсті 31 серпня 2009 р. за № 811/16827.

Прийняття наказу забезпечило скорочення часу на реєстрацію, проведення державного технічного огляду машин, видачу посвідчень тракториста-машиніста.

Наказ Мінагрополітики від 27.10.2009 № 755 “Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції”

Проект наказу підготовлено на виконання «Кодексу України про адміністративні правопорушення» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.1996 р. № 59 “Про затвердження Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації”.

Метою прийняття зазначеного проекту наказу було встановлення єдиного порядку оформлення посадовими особами інспекцій державного технічного нагляду матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів з питань, що належать до їх компетенції.

Наказ було прийнято 27.10.2009 за № 755 та зареєстровано в Мін’юсті 21 грудня 2009 р. за N 1231/17247.

Прийняття наказу забезпечило регулювання суспільних відносин у сфері організації та здійснення державного технічного нагляду, визначення загально-правових, організаційних засад функціонування органів державного технічного нагляду.

Наказ Мінагрополітики від 28.10.2009 № 770 “Про внесення змін до Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками “Транзит” суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій”

Проект наказу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів”.

Введенням в дію наказу Мінагрополітики від 13.08.2008 р. № 494 “Про затвердження Порядку забезпечення бланками довідок-рахунків, актів приймання-передавання машин і номерними знаками “Транзит” суб`єктів господарювання, діяльність яких пов`язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації та обліку в інспекціях державного технічного нагляду обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій” передбачалося ліквідувати зайвих посередників між покупцем та виробником або імпортером машин, забезпечити здешевлення машин, сприяти формуванню  мережі підприємств технічного сервісу, поступово зменшити кількість марок однотипних, імпортних машин на ринку України.

Однак ряд неточностей, які допущені у формулюванні вимог зазначеного наказу не дало бажаних результатів та породило ряд конфліктних ситуацій між суб’єктами господарювання, інспекціями державного технічного нагляду та покупцями техніки.

Метою прийняття зазначеного проекту наказу було ліквідувати порушення вимог чинного законодавства в частині торгівлі машинами.

Наказ було прийнято 28.10.2009 за № 770 та зареєстровано в Мін’юсті 10 листопада 2009 р. за N 1051/17067.

Прийняття наказу забезпечує здійснення торгівлі машинами суб’єктами господарювання відповідно до чинного законодавства.

 

Наказ Мінагрополітики від 21.01.09 № 41 “Про затвердження інструкції з селекції бугаїв м’ясних порід”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2009 р. за № 135/16151 розроблений на виконання законів України “Про племінну справу у тваринництві” та “Про Загальнодержавну програму селекції у тваринництві на період до 2010 року”, з метою визначення порядку та нормативних показників одержання, оцінки та відбору племінних бугаїв м’ясних порід.

Оцінку бугаїв проводять з метою визначення племінної (генетичної)  цінності, за результатами якої відбирають кращих племінних бугаїв для використання, чим забезпечується створення племінних ресурсів вищої цінності, підвищення селекційного ефекту в стадах, ріст економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі м’ясного скотарства.

Основною метою даного наказу є поліпшення генетичної якості тварин, оцінки та відбору кращого вітчизняного генетичного матеріалу для подальшого відтворення, підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі м’ясного скотарства.

Затвердження Інструкції з селекції бугаїв м’ясних порід сприятиме підвищенню ефективності селекційно-племінної роботи. Результати оцінки використовують під час складання каталогів бугаїв, державних книг племінних тварин, розробці та коригуванні загальнодержавних програм селекції по породах, планів племінної роботи, чим забезпечується створення племінних ресурсів вищої цінності, підвищення селекційного ефекту в стадах, ріст економічної ефективності та конкурентоспроможності галузі м’ясного скотарства.

Наказ Мінагрополітики та Мінекономіки «Про внесення змін до спільного наказу Міністерства аграрної політики України та Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 23.08.2002 N 240/257»

         Проект було розроблено відповідно до пункту 2 постанови  Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 року № 647, «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними насіннєвими інспекціями Мінагрополітики».

       Метою даного наказу є виконання пункту 2 постанови  Кабінету Міністрів України від 22 травня 2002 року № 647, «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної політики», згідно з яким Мінагрополітики спільно з Мінекономіки визначають розмір плати за надання послуг державними насіннєвими інспекціями Міністерства аграрної політики, а також доповнення Розмірів плати за надання послуг державними насіннєвими інспекціями щодо маркування партій насіння та міжнародної сертифікації насіння, дасть змогу убезпечити суб’єктів господарювання від справляння плати за надані послуги, не передбачені нормативно-правовими актами, а громадян від необґрунтованого завищення ціни.

       Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання чинності зазначеного наказу.

 

            Наказ Мінагрополітики України від 11.09.2009 року № 656 «Про затвердження Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 3 грудня 2009 року за № 1163/17179

Порядок обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі (далі - Порядок) розроблений Міністерством аграрної політики України на заміну наказу Державного департаменту продовольства Міністерства аграрної політики від 10 серпня 2001року № 35 „Про затвердження Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі” та на виконання наказу Міністерства аграрної політики від 27 червня 2003 року № 206 "“Про забезпечення додержання вимог щодо державної реєстрації нормативно-правових актів” з метою створення дієвих умов роботи олійно-жирових підприємств різних форм власності і господарювання, вдосконалення обліку й уніфікації оформлення операцій із олійним насінням і продуктами його перероблення, вдосконалення відносин суб’єктів різної форми власності, що співпрацюють в олійно-жировій галузі, приведення Порядку до вимог чинного законодавства.

Наказом затверджено Порядок обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі, що забезпечить створення дієвих умов роботи олійно-жирових підприємств різних форм власності і господарювання, вдосконалення обліку й уніфікації оформлення операцій із олійним насінням і продуктами його перероблення, вдосконалення відносин суб’єктів різної форми власності, що співпрацюють в олійно-жировій галузі, приведення Порядку до вимог чинного законодавства.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності цього акта буде здійснено  через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

Наказ Міністерства аграрної політики України 14.05.2009 № 332 “Про затвердження положень Центральних галузевих дегустаційних комісій з оцінки якості харчової продукції”, зареєстрований в Мін’юсті від 22.07.2009 № 671/16687 розроблено на виконання вимог ДСТУ 3946-2000 “Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення” (далі - ДСТУ 3946-2000), ДСТУ 4582:2006 “Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Хліб та хлібобулочні вироби. Основні положення” (далі – ДСТУ 4582:2006) та з метою сприяння випуску високоякісної харчової продукції.

Основною метою наказу є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо оцінки якості харчової продукції у :спиртовій та лікеро-горілчані, кондитерські, олійно-жирові, пиво-безалкогольні, молочноконсервні, хлібопекарські галузях харчової промисловості та визначення  механізму роботи дегустаційної  комісії,  порядку подання зразків харчової продукції.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності цього акта буде здійснено  через рік з дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

 

Наказ Мінагрополітики від 13.04.2009 № 264 “Про затвердження Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового”

Наказ розроблено на виконання пункту 8 протоколу наради у Першого віце-прем’єр-міністра України О. Турчинова від 29 липня 2008 року “Про стан та шляхи подальшого розвитку спиртової галузі, включаючи виробництво біоетанолу”.

Головною метою прийняття наказу є оновлення застарілої нормативно-технічної документації колишнього СРСР, а саме “Инструкции по приемке, хранению, отпуску, транспортированию и учету этилового спирта”, затвердженої заступником Міністра харчової промисловості СРСР
А.М. Беліченком 25 вересня 1985 року. Нова Інструкція передбачає порядки, які регламентують передачу спирту етилового з виробництва на склад готової продукції, облік, зберігання, інвентаризацію, відпуск спирту споживачам з урахуванням всіх можливих видів транспорту (залізничного, автомобільного, водного та ін.), доповнена методикою обліку спирту етилового ваговим методом (за допомогою автомобільних, залізничних та ін. ваг) та за допомогою засобів електронного вимірювання.

Прийняття наказу сприяло стабілізації роботи підприємств спиртової та лікеро-горілчаної та інших галузей народного господарства через оновлення  нормативно-технічної документації колишнього СРСР, посиленню контролю за здійсненням процесів приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку етилового спирту, оприбуткування і зберігання продукції, збереженням державної власності і її раціональним використанням на підприємствах-виробниках і підприємствах-споживачах спирту.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється з дати набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності цього акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

 

Наказ Міністерства аграрної політики України від 04.03.09 № 139 “Про затвердження Порядку надання Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики України погодження на видачу ліцензії на хімічні засоби захисту рослин, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2009 році”

Наказ розроблено відповідно до додатку 9 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.08 р. № 1123 „Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів квот у 2009 році”, де зазначено, що ліцензії на імпорт хімічних засобів захисту рослин видаються за погодженням з Головною державною інспекцією захисту рослин Мінагрополітики.

Метою прийняття зазначеного наказу є виключення можливості ввезення в Україну препаратів, що не пройшли державні випробування і реєстрацію, сумнівної якості та фальсифікованих.

Прийняття наказу забезпечує на державному рівні контроль за ввезенням хімічних засобів захисту рослин, унеможливлення виготовлення підробок. Позитивним наслідком дії наказу є виключення можливості ввезення в Україну препаратів, що не пройшли державні випробування і реєстрацію, сумнівної якості та фальсифікованих, можливість контролю фактичного ввезення зазначеної продукції за кожним контрактом на територію України.

Наказ Мінагрополітики від 3.07.2009 р. № 463 “Про затвердження Порядку здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів” зареєстрований в Міністерстві юстиції України              від 21.07.2009р. за № 659/16675.

Наказ розроблено з метою реалізації статті 21 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, яка передбачає, що апробація сортових посівів і насаджень здійснюються в порядку, визначеному спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики України та у зв’язку з приєднанням України до Схем сортової сертифікації та контролю за рухом насіння в міжнародній торгівлі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Наказом затверджено Порядок здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів, який встановлює єдину процедуру здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів Українською державною насіннєвою інспекцією, Державною насіннєвою інспекцією АР Крим, обласними і районними державними насіннєвими інспекціями.

Мета наказу:

- адаптація нормативної бази в насінництві і селекції до вимог Організації економічного співробітництва і розвитку;

- приведення у відповідність процедури апробації сортових посівів сільськогосподарських культур до вимог Організації економічного співробітництва і розвитку.

Наказ встановлює єдину процедуру здійснення організації та контролю за проведенням апробації сортових посівів Українською державною насіннєвою інспекцією, Державною насіннєвою інспекцією АР Крим, обласними і районними державними насіннєвими інспекціями на підставі Закону України „Про насіння і садивний матеріал”.

Наказ дає можливість адаптувати нормативну базу в насінництві і селекції та привести у відповідність процедуру апробації сортових посівів сільськогосподарських культур до вимог Організації економічного співробітництва і розвитку.

Наказ Мінагрополітики від 22.06.2009 р. № 426 “Про затвердження Правил пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур в Україні” зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 15.07.2009р. за № 639/16655.

Наказ розроблено відповідно до Закону України “Про насіння і садивний матеріал” та на виконання плану заходів Мінагрополітики, спрямованих на приєднання України до насіннєвих схем Організації економічного співробітництва і розвитку, затверджених наказом Мінагрополітики від 22.10.2008 р. № 685 відповідно до підписаної Декларації між Міністром аграрної політики України і Міністром сільського господарства та рибальства Французької Республіки про співробітництво в галузі насінництва.

Необхідність у розробці акта виникла в зв’язку з невідповідністю Розділу 5 “Пакування, маркування, транспортування та зберігання” ДСТУ 2240-93 “Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості” до вимог спрямованих на приєднанням України до Схем сортової сертифікації та контролю за рухом насіння в міжнародній торгівлі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Цілі наказу „Про затвердження правил пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур в Україні”:

- адаптація нормативної бази в насінництві і селекції до вимог Організації економічного співробітництва і розвитку;

- приведення у відповідність процедури пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур призначеного для реалізації та сівби в межах території України.

Акт визначає основні вимоги пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур, призначеного для реалізації та сівби в межах території України відповідно до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" та нормативних документів, що регламентують насінництво сільськогосподарських культур в Україні.

Вимоги акта обов'язкові до виконання усіма суб'єктами насінництва та іншими організаціями, які займаються виробництвом (доробкою) та реалізацією (оптовою торгівлею) посівного матеріалу, а також у системі державного та внутрішньогосподарського насіннєвого контролю.

Контроль за виконанням цього проекту здійснюється державними органами сертифікації насіння – Українською державною насіннєвою інспекцією та іншими організаціями, що мають відповідні повноваження.

Акт визначає вимоги до насіння яке призначене для реалізації та сівби. Відповідність нормативним документам щодо сортових та посівних якостей.

Наказ дає можливість привести у відповідність процедуру пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур призначеного для реалізації та сівби в межах території України.

Разом з тим, адаптувати нормативну бази в насінництві і селекції до вимог Організації економічного співробітництва і розвитку

Проект спільного наказу Мінагрополітики, Держкомлісгоспу, Мінжитлокомунгоспу “Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням”

Проект спільного наказу  розроблено Міністерством аграрної політики України разом з Державним комітетом лісового господарства України та Міністерством з питань житлово-комунального господарства України з метою встановлення вичерпного переліку організаційних, технологічних та кваліфікаційних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні оптової торгівлі насінням суб’єктами господарювання.

В зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні» (1759-VI) яким внесено зміни до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» виключено пункт 65 – оптова торгівля насінням. Тому необхідності у затвердженні вищезазначеного наказу не має.

Проект наказу “Про Затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”

Проект наказу розроблено відповідно до статей 5, 8 та 20 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, Законів України „Про пестициди і агрохімікати”, „Про захист рослин”, постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування” та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства аграрної політики України від 01.02.2006 № 9/30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2006 за № 148/12022,

Цей нормативний акт визначає правові і організаційні засади, основні принципи та порядок проведення контролю у сфері здійснення господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин), повноваження органу ліцензування, його посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність ліцензіатів під час здійснення контролю.

Прийняття цього наказу забезпечить виконання законів України “Про пестициди та агрохімікати” та “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Затвердження зазначеного наказу спрямує діяльність спеціалістів Державного контролюючого органу досягти основного завдання щодо недопущення порушень Ліцензійних умов, а також негативного впливу на якість врожаю, здоров’я населення.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься, після набрання чинності цього проекту наказу, шляхом аналізу статистичних даних.

Наказ Мінагрополітики „Про затвердження Порядку проведення ґрунтового та лабораторного сортового контролю” від 23.12.08 № 866 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.01.09 за  N 53/16069

Наказ розроблено з метою забезпечення виконання вимог Закону України „Про насіння і садивний матеріал” у відповідності законодавства про насінництво, охорони прав на сорти рослин, законодавства Європейського Союзу у сфері охорони прав на сорти рослин, міжнародних вимог UPOV  та схем сортової сертифікації, що є об'єктом міжнародної торгівлі, Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD).

Метою прийняття наказу є забезпечення міжнародної інтеграції України, а саме:

членство України в Міжнародній федерації по торгівлі насінням (FIS);

членство в Міжнародній асоціації по тестуванню насіння (ISTA);

доступ до схем сортової сертифікації насіння, що є об'єктом міжнародної торгівлі, Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD).

Впровадження системи оцінки посівного матеріалу відповідно до OECD та ISTA забезпечить селекціонерам України вихід на міжнародний ринок сортів і насіння.

Наказом затверджується порядок проведення ґрунтового та лабораторного  сортового контролю насіння і садивного матеріалу сортів рослин, що передбачає комплекс процедур, методів та прийомів, за допомогою яких здійснюється моніторинг якості насіння в процесі розмноження сортів.

Дотримання принципово нового ставлення до польових обстежень сортових посівів забезпечить: здійснення державного нагляду та контролю за збереженістю сортів і гібридів; інформування компетентних органів про виявлені порушення з подальшим проведенням ґрунтового контролю  методом порівняння офіційного опису сорту, за яким проведено державну реєстрацію сорту з описом контрольного зразка, фактично встановленого у польових умовах.

Ґрунтовий і лабораторний сортовий контроль проводиться за рахунок виробника насіння і садивного матеріалу, який замовив сертифікат на насіння. Сума збору однакова для суб’єктів господарювання всіх форм власності. У зв’язку з виконанням вимог акта кошти будуть витрачатися на проведення ґрунтового і лабораторного сортового контролю.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта будуть встановлюватися протягом різних періодів після набрання чинності актом.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється шляхом аналізу виконання програми кваліфікаційної заявки на сорт.

Базове відстеження  результативності регуляторного акта було здійснено до набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

 

Мінагрополітики постійно дотримується єдиного підходу до підготовки  проектів регуляторних актів, належним чином проводиться аналіз регуляторного впливу при підготовці проектів регуляторних актів, ведеться робота з планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів та внесення, у разі потреби, до плану відповідних змін, (Міністром аграрної політики затверджено План діяльності Міністерства аграрної політики України з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік), який розміщено 12.12.2009 на офіційному веб-сайті Мінагрополітики в мережі Інтернет за адресою: www.minagro.gov.ua; оприлюднення проектів регуляторних актів; проводиться опрацювання одержаних зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань у процесі підготовки проектів регуляторних актів та виконання заходів з відстеження їх результативності. Мінагрополітики взаємодіє у процесі регуляторної діяльності з суб'єктами господарювання, їх об'єднаннями, науковими установами та консультативно-дорадчими органами; проводиться систематизація регуляторних актів; перегляд регуляторних актів та  виконання заходів з відстеження їх результативності.

           

 

 

 
© 1997–2011 Міністерство аграрної політики та продовольства України 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 24           

Усі права на матеріали, що знаходяться на даному сайті, охороняються відповідно до чинного законодавства України. При будь-якому використанні матеріалів сайта, гіперпосилання на www.minagro.gov.ua обов'язкове